sobota, 9 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z Przasnysza

Gmina Przasnysz podpisała umowy z Urzędem Marszałkowskim

W czwartek, 1 lipca w Ciechanowie wójt Gminy Przasnysz wraz ze skarbnik Danutą Osowską podpisały z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego 14 umów, których wartość całkowita wynosi 8.718.358,0 zł, z czego dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego stanowi 4.124.554,29 zł.
Na zadania dofinansowane ze środków województwa pozyskaliśmy jeszcze dodatkowe pozabudżetowe pieniądze, z budżetu państwa 2.448.000,0 zł. Pozostałą kwotę stanowią środki budżetowe Gminy Przasnysz.

„Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz” Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna
Całkowita wartość Projektu: 3 212 438,68 zł. Wysokość dofinansowania UE: 1 759 804,29 zł.
Środki rządowe – 198.000,0 zł. Projekt obejmuje termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej (2 szkół i 2 świetlic wiejskich)

Świetlica wiejska w Bartnikach:
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, docieplenie ścian i stropu, wykonanie centralnego ogrzewania z piecem gazowym, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej

Świetlica wiejska w Szli:
Wymiana pokrycia dachowego, montaż paneli fotowoltaicznych, wykonanie ogrzewania elektrycznego, docieplenie stropu, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej

Szkoła Podstawowa w Bogatem:
Docieplenie ścian, Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w części budynku, Wymiana źródła ciepła węglowego na peletowe, Wymiana grzejników, Docieplenie stropu

Szkoła Podstawowa w Nowej Krępie:
Wymiana pokrycia dachowego w części budynku, montaż paneli fotowoltaicznych, docieplenie stropu i posadzek, docieplenie ścian fundamentowych, wymiana grzejników

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin – etap I wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz”
Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa. Całkowita wartość Projektu: 3 999 900,22 zł.
Wysokość dofinansowania UE: 2 000 000,00 zł. Rządowy Fundusz Rozwoju Inwestycyjnego: 1.700.000,0. Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wandolin i Bartniki o długości 5,4 km wraz z przyłączami oraz wyposażenie 3 stacji uzdatniania wody (wymiana sprężarek i pomp).

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki”. Nazwa Programu: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Całkowita wartość: 357 000,00 zł. Wysokość dofinansowania: 120 000,00 zł. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Przasnysz”
Nazwa Programu: „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Całkowita wartość: 79 500,00 zł.
Wysokość dofinansowania: 39 750,00 zł.

„Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP Bogate”
Nazwa Programu: „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021”. Całkowita wartość: 70 920,00 zł. Wysokość dofinansowania: 25 000,00 zł.
Zakres prac, m. in.: ocieplenie ścian, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie posadzek, tynków oraz instalacji elektrycznych.

Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Leszno.
Wartość całkowita: 800.000,0 zł, w tym:
Dotacja ze środków MSWiA oraz WFOŚiGW dla OSP Leszno – 550.000,0 zł, Dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego – 100.000,0 zł
Projekty w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”: „Budowa oświetlenia ulicznego w Dębinach”,
„Budowa oświetlenia ulicznego i montaż obiektów małej architektury w Emowie”, „Budowa oświetlenia ulicznego w Helenowie Nowym”, „Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kijewicach”, „Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w miejscowości Lisiogóra”, „Budowa siłowni plenerowej w Sierakowie”, „Budowa oświetlenia ulicznego w Starej Krępie”, „Budowa oświetlenia ulicznego w Wygodzie i Zakociu”.Całkowita szacunkowa wartość wszystkich ośmiu zadań: 198 500,00 zł.
Wysokość dofinansowania: 80 000,00 zł.

 

IP, UGP, Fot. UGP