niedziela, 10 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Gmina Przasnysz pozyskała kolejne środki finansowe dla osób niepełnosprawnych

 

Niemal 270 tysięcy złotych trafi do Gminy Przasnysz z Funduszu Solidarnościowego. Środki te zostaną przeznaczone na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w roku 2022”.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

IP, UGP