piątek, 8 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie dalszej rozbudowy drogi gminnej Gadomiec Chrzczany- Gadomiec Miłocięta

 

23 sierpnia, Gmina Chorzele złożyła wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach Rządowego Funduszu Rozwój Dróg na rok 2022 – na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany- Gadomiec Miłocięta Etap II” . Jeśli wniosek uzyska dofinansowanie przebudowany zostanie kolejny odcinek drogi o długości ok 1,5 km.

Planowana i wnioskowana rozbudowa drogi Gadomiec Chrzczany – Gadomiec Miłocięta Etap II jest kontynuacją rozbudowy drogi zrealizowanej w pierwszym etapie w roku 2021 z dofinansowaniem ze środków FDS. Początek odcinka drogi gminnej znajduje się w miejscowości Gadomiec Miłocięta i kończy się w obrębie skrzyżowania z drogą gminną Bogdany Wielkie- Rapaty Sulimy- Łazy.
Realizacja zadania zapewni bezpieczne i wygodne połączenie drogowe, a także usprawni lokalny ruch w m. Gadomiec Miłocięta, Łazy i Dąbrowa. Rozbudowana droga umożliwi też szybszy, lepszy i bezpieczny dojazd do prywatnych posesji, gospodarstw czy pastwisk. Droga obecnie jest zbyt wąska do mijania się pojazdów, szczególnie osobowych z ciężarowymi.
Jeżeli wniosek Gminy uzyska dofinansowanie, nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego o szerokości 5,5m na całej długości drogi (2 pasy ruchu o szer. 2,75m). W ramach zadania zostaną przebudowane skrzyżowania z drogami gminnymi. W obszarze pasa drogowego zostaną wyprofilowane lub przebudowane liczne zjazdy. Projekt przewiduje przebudowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej do działek zabudowanych oraz o nawierzchni asfaltowej do działek rolnych lub niezabudowanych. Przedmiotowy odcinek drogi zostanie wyposażony w chodniki z kostki betonowej o szerokości 2,0m. Ponadto zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe drogi. Pobocza zostaną utwardzone z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i wyniosą po 0,75 m z każdej strony na całej długości drogi. Zostanie wykonane odwodnienie powierzchniowe do nowo wybudowanych rowów przydrożnych. W ramach realizacji zadania zostanie przebudowana i zabezpieczona istniejąca sieć telefoniczna znajdująca się w kolizji z rozbudowywanym odcinkiem drogi gminnej.

 

IP, UMiGCh