środa, 4 października, 2023
AktualnościAktualności z GminGaleria

Gminne Obchody Dnia Strażaka i 60 – lecie OSP w Raszujce [ZDJĘCIA]

 

W niedzielę 3 lipca, odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z wyjątkową i podniosłą uroczystością 60-lecia OSP w Raszujce. Uroczystości zgromadziły liczne grono uczestników. Zorganizowali je we współpracy: OSP Raszujka, Zarząd Gminny ZOSP RP, Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach i Ośrodek Upowszechnienia Kultury.

Wzięli w nich udział m.in. druhowie strażacy z jednostek OSP z terenu Miasta Gminy Chorzele i przedstawiciele duchowieństwa oraz lokalnych władz samorządowych z burmistrz Beatą Szczepankowską na czele, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu z Jarosławem Andruszkiewiczem, Zarządu Wojewódzkiego Powiatowego i Gminnego ZOSP RP, a także Sejmiku Województwa Mazowieckiego z Konradem Wojnarowskim, Radni Powiatowi – Zenon Szczepankowski oraz Wojciech Piórkowski, Radni Rady Miejskiej w Chorzelach – Michał Wiśnicki, Radosław Zakrzewski, Ryszard Kosiorek i Andrzej Krawczyk, sołtysi, zaproszeni goście oraz mieszkańcy, przedstawiciele instytucji, służb, jak też sponsorzy prywatni.
Obchody rozpoczęły Mszą św., którą sprawowali ks. Stanisław Dziękiewicz – proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja w Chorzelach oraz ojciec Wiesław Wiśniewski, kapelan wszystkich służb mundurowych. Tak piękny Jubileusz był idealną okazją, by docenić druhów strażaków z terenu Gminy Chorzele, w tym jubilatów z OSP w Raszujce na czele z prezesem Mieczysławem Jachimowskim. Burmistrz Beata Szczepankowska podczas swego wystąpienia skierowała wiele ciepłych słów do strażaków i ich rodzin.
– Swoje obowiązki wykonujecie Państwo na najwyższym poziomie, co doceniają mieszkańcy Raszujki oraz całej Gminy Chorzele i regionu. Jestem dumna z tak pojmowanej misji na rzecz społeczeństwa. Takie działania wpisują się w etos służby, który narodził się wraz z utworzeniem Ochotniczej Straży Pożarnej i mimo zmieniających się czasów pozostaje aktualny.
Dziękuję Państwu za czynny udział w istotnych wydarzeniach państwowych i kulturalnych naszej gminy. Dziękuję za zaangażowanie w działalność społeczną, za pomoc bliźniemu i za bardzo dobrą, owocną współpracę. Dziękuję za piękną służbę Bogu, ludziom i Ojczyźnie – podkreśliła burmistrz.
Szczególne podziękowania z rąk burmistrz Beaty Szczepankowskiej otrzymał Mieczysław Jachimowski, prezes jednostki wraz z druhami. Odebrał on pamiątkową statuetkę, a także podziękowanie za wieloletnią i ofiarną służbę na rzecz mieszkańców naszej Gminy. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele doceniła również strażaków z OSP w Raszujce, wręczając im dedykowane statuetki oraz listy gratulacyjne. Burmistrz przekazała również podziękowania dla Marszałka Adama Struzika, Zarządu Województwa i Sejmiku Mazowieckiego.

Marszałek Adam Struzik wyróżnił straż w Raszujce Medalem Pro Masovia za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Wszyscy strażacy tejże jednostki otrzymali także indywidualne dyplomy. W imieniu Marszałka wręczył je wraz z serdecznymi podziękowaniami i życzeniami dla całej strażackiej braci z terenu Miasta i Gminy Chorzele – Konrad Wojnarowski – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Życzenia dla jednostki w imieniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu. złożył także Jarosław Andruszkiewicz, zastępca komendanta.
W imieniu OSP w Raszujce, Mieczysław Jachimowski, skierował z kolei podziękowania na ręce burmistrz Beaty Szczepankowskiej oraz Marszałka Adama Struzika, którzy niestrudzenie wspierają działania straży na terenie Gminy Chorzele i całego regionu oraz dostrzegają godne pełnienie przez druhów funkcji strażackich. Prezes docenił również osoby, które wspierają jednostkę OSP w Raszujce. Statuetki otrzymali: Zenon Szczepankowski – radny Powiatu Przasnyskiego, Janusz Nidzgorski – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP oraz Sławomir Czaplicki – Dyrektor Wydziału Oświaty i Promocji w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach. Prezes, przypominając rys historyczny, podziękował również wszystkim, w tym poprzednim władzom samorządowym Miasta i Gminy Chorzele oraz Powiatu Przasnyskiego, którzy wspierali i wspierają OSP w Raszujce, a także wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji obchodów, w tym instytucjom i sponsorom prywatnym.
Podczas uroczystości zostały przyznane także strażakom ochotnikom z terenu naszej Gminy przez władze OSP – medale, odznaki i odznaczenia za służbę. Zaszczytne odznaczenia otrzymali zasłużeni działacze i członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Chorzele za swoją długoletnią, bezinteresowną nienaganną służbę społeczną oraz znaczące osiągnięcia w realizacji odpowiedzialnych zadań ochrony przeciwpożarowej w szeregach Ochotniczego Pożarnictwa. Wyróżnionych odczytał w imieniu Zarządu Gminnego ZOSP RP prezes Janusz Nidzgorski. Dekoracji dokonali Jarosław Andruszkiewicz – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu oraz Bogdan Rzepczyński – Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Podziękowania dla OSP w Raszujce otrzymali:
1. Mieczysław Jachimowski – Prezes
2. Jan Sendrowski – V-ce Prezes
3. Wojciech Grabowski – Naczelnik
4. Tomasz Paszkowski – Z-ca Naczelnika
5. Kazimierz Berg – Skarbnik
6. Tadeusz Grabowski – Gospodarz
7. Damian Królicki – Sekretarz
8. Mieczysław Sendrowski – w jednostce od 1960 r.
9. Adolf Danelski – w jednostce od 1980 r.
10. Wiesław Sendrowski – w jednostce od 1980 r.
11. Robert Sendrowski – w jednostce od 1998 r.
12. Mateusz Olender – w jednostce od 1992 r.
13. Michał Paszkowski – w jednostce od 1992 r.
14. Mariusz Kuciński – w jednostce od 1998 r.
15. Kamil Królicki – w jednostce od 2000 r.
16. Mateusz Bągard – w jednostce od 2004 r.
17. Dariusz Berg – w jednostce od 2004 r.
18. Wojciech Olender – w jednostce od 2004 r.
19. Jan Olber – w jednostce od 2005 r.
20. Dariusz Brzezicki – Przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w jednostce od 2008 r.
21. Krzysztof Parzys – w jednostce od 2010 r.

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali Druhowie:
1. Mateusz Bągard OSP Raszujka
2. Kamil Królicki OSP Raszujka
3. Mariusz Kuciński OSP Raszujka
Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali Druhowie:
1. Damian Królicki OSP Raszujka
2. Jan Olber OSP Raszujka
3. Dariusz Berg OSP Raszujka
4. Tomasz Paszkowski OSP Raszujka
5. Marek Kobus OSP Pruskołęka
6. Wiesław Zalewski OSP Pruskołęka
7. Leszek Tymiński OSP Pruskołęka
8. Aleksandra Wiśnicka OSP Zaręby
9. Andrzej Sendrowski OSP Zaręby
10. Mirosław Topa OSP Zaręby
Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali Druhowie:
1. Kazimierz Deptuła OSP Zaręby
2. Wojciech Olender OSP Raszujka
3. Krzysztof Parzys OSP Raszujka
4. Karol Grzyb OSP Pruskołęka
5. Marek Grzyb OSP Pruskołęka
6. Kamil Suchodolski OSP Rycice
7. Piotr Pupek OSP Rycice
8. Adrian Leśniewski OSP Rycice
9. Paweł Danelski OSP Budki
10. Łukasz Gut OSP Zaręby
Odznaki „Strażak Wzorowy” nadano następującym Druhom;
1. Jan Niezgoda s. Mirosława OSP Zaręby
n Zbigniew Wałpuski OSP Zaręby
3. Łukasz Gut OSP Rembielin
4. Rafał Sieradzki OSP Rembielin
5. Rafał Galewski OSP Rycice
Podczas Dni Strażaka połączonych z wręczeniem sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w dniu 11 czerwca br. w Przasnyszu z terenu gminy Chorzele odznaczeni zostali także Medalami Za Zasługi Dla Pożarnictwa następujący Druhowie;
Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”
Dh Piotr Więcek z OSP Pruskołęka
Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dła Pożarnictwa”
Druhowie Sławomir Kostrzewa z OSP Zaręby Radosław Suchodolski z OSP Rycice
Brązowym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa „
Druhenka Magdalena Klask z OSP Zaręby

 

IP, UMiGCh