GOPS w Chorzelach dostarczył kolejne 10 ton żywności dla mieszkańców

n

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach ponownie dostarczył 234 rodzinom 10 ton żywności. Pomogli żołnierze WOT. Około10 ton produktów z Banku Żywności w Ciechanowie trafiło dzięki Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chorzelach i pomocy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej do 234 rodzin (800 osób) z terenu Miasta i Gminy Chorzele, znajdujących się w opiece chorzelskiego OPS.

Od poniedziałku, 25 maja – trwała sprawnie przeprowadzona przez dyrektor Bognę Rasińską wraz ze współpracownikami oraz żołnierzami WOT, akcja dostarczenia żywności mieszkańcom Gminy Chorzele.

-Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach co roku, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 podpisuje umowę z Bankiem Żywności w Ciechanowie na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących – informuje dyrektor Bogna Rasińska. I dodaje: – Pomoc żywnościowa może być przekazywania do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby potrzebującej tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 procent  kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. – 1402,00 zł dla osoby samotnej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie.

 

Taka forma pomocy przeznaczona jest dla 800 osób z terenu miasta i gminy Chorzele (aktualnie jest to ok. 234 rodziny). Podczas realizacji tego wieloletniego programu ilość osób korzystających z żywności nie może ulec zmianie. Cała logistyka przekazywania żywności musiała zostać przygotowana w szczególny sposób, w związku z epidemią koronawirusa i ograniczeniami przemieszczania się dla mieszkańców – informuje burmistrz Beata Szczepankowska. W poniedziałek, 25 maja, żołnierze WOT odebrali 10 ton żywności dla mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele z Banku Żywności w Ciechanowie i przewieźli oraz rozładowali ją w Remizie OSP w Rembielinie. Następnie pracownicy Ośrodka z żołnierzami WOT, przygotowali paczki dla każdej rodziny objętej pomocą OPS – po czym żołnierze WOT dostarczali paczki żywnościowe do konkretnych miejscowości i rodzin.

– Wszyscy zostali powiadomieni telefonicznie o godzinie i miejscu odbioru. Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie. Dziękuję żołnierzom WOT i pracownikom Ośrodka za sprawne zrealizowanie akcji – powiedziała dyrektor Bogna Rasińska.

 

IP,CS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *