Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    ROZUMIEM

REKLAMA

Inwestycja mogła zostać zrealizowana dzięki wzajemnej współpracy

W piątek 4 września na drodze powiatowej łączącej Krasne z miejscowością Mosaki odbyło się jej oficjalne otwarcie po przeprowadzonym remoncie. Ma on zapewnić poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i spójności komunikacyjnej. Koszt 2,53 kilometrów drogi to 2.751.794,71 zł brutto. Inwestycja mogła zostać zrealizowana dzięki współpracy Zarządu Powiatu Przasnyskiego z samorządami: Województwa Mazowieckiego oraz Gminy Krasne.

Uroczystość rozpoczął Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski od powitania przybyłych gości: Posła na Sejm RP Anny Cicholskiej, Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Anny Żebrowskiej, kierownika budowy Łukasza Charzyńskiego z firmy STRABAG Sp. z o.o. – wykonawcy inwestycji, Wójta Gminy Krasne Michała Szczepańskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Przasnyskiego Pawła Szczepkowskiego, pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu z Dyrektorem Kazimierzem Pióro na czele, Księdza Proboszcza Krzysztofa Kujawy z parafii Krasne, radnych gminnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy Krasne, pracowników Starostwa Powiatowego w Przasnyszu oraz wszystkich mieszkańców gminy.

Nie zabrakło podziękowań dla wszystkich osób, które miały swój udział w sprawnej realizacji tego zadania, począwszy od zabiegania o remont drogi przez wójta oraz sołtysów okolicznych wiosek, następnie wykonania projektów i skutecznego pozyskania środków zewnętrznych na ten cel, po nadzorowanie prac w trakcie modernizacji, aż do jej zakończenia oraz odbioru. Doświadczenie, sprawne działanie oraz udana współpraca doprowadziły do sukcesu, jakim jest oddana do użytku droga.


Tuż przed symbolicznym przecięciem wstęgi przez zgromadzonych, Ksiądz Proboszcz odmówił modlitwę o bezpieczeństwo podróżujących wszystkimi drogami.
W ramach remontu drogi powiatowej nr 1208W na odcinku Mosaki – Krasne podbudowano, utwardzono i poszerzono jezdnię, wylano nową nawierzchnię, uzupełniono pobocza, wykarczowano drzewa, wykonano: plantowanie i humusowanie skarp z obsianiem trawą, odwodnienie z remontem przepustów pod koroną drogi, budowę i odbudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, renowację i oczyszczenie rowów z namułu, regulację studzienek wodociągowych oraz uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego.
Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% wartości inwestycji. Kwotą 60 tys. zł zadanie dofinansowała Gmina Krasne w ramach wzajemnej współpracy z Powiatem Przasnyskim, który sfinansował pozostałą część inwestycji ze środków własnych.

IP, SPP, KM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Reklama

Slider