niedziela, 1 października, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Już wkrótce rusza nabór do programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”: „Dostępne mieszkanie” i „Mieszkanie dla Absolwenta”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu informuje o wdrożeniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dwóch nowych inicjatyw zapowiedzianych w rządowym pakiecie Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”: „Dostępne mieszkanie” i „Mieszkanie dla Absolwenta”.

W związku z zamiarem przystąpienia przez Powiat Przasnyski do w/w programów, zapraszamy osoby z niepełnosprawnością, które chciałyby wziąć udział w nowych programach PFRON do zgłaszania się w siedzibie PCPR w Przasnyszu, ul. B. Joselewicza, pokój nr 4 lub pod numerem telefonu 29 752-51-73 lub 29 691-17-46 wew. 12 do dnia 20.07.2022r.
Celem obu programów jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnością. W przypadku programu „Mieszkanie dla Absolwenta” będzie on realizowany poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności, a przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie 36 miesięcy. Natomiast w przypadku programu „Dostępne mieszkanie” cel będzie realizowany poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych, a dofinansowanie obejmie koszty zmiany niedostępnego mieszkania.
Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej w ramach znanego Państwu systemu obsługi wsparcia (SOW) finansowanego ze środków PFRON. Wszystkie dokumenty związane z realizacją programów są umieszczone na witrynie internetowej PFRON pod adresem: https://www.pfron.org.pl/…/pro…/programy-i-zadania-real/

IP, SPP