poniedziałek, 11 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z Przasnysza

Kocham to miasto, tu jest moje miejsce, tu jest mój dom

Z Arkadiuszem Klimczakiem, kandydatem w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Przasnysz, które odbędą się 11 kwietnia br., rozmawiamy jego programie wyborczym, doświadczeniu wyborczym i ewentualnej współpracy z innymi radnymi oraz władzami naszego miasta.

– Dlaczego startuje Pan w wyborach uzupełniających do rady miasta Przasnysz, które odbędą się 11 kwietnia?
– Kandyduję do Rady Miejskiej w Przasnyszu, aby reprezentować mieszkańców osiedla i miasta, oraz być Ich głosem w Ich sprawach.
Po to by znać bieżące potrzeby swoich wyborców zorganizuję comiesięczne spotkania na których będziemy omawiać projekty zrealizowane, w realizacji i do zrealizowania w skali osiedla, oraz miasta. Aby skutecznie wypełniać mandat radnego będę w stałym kontakcie z władzami miasta, spółdzielni mieszkaniowej, zarządu osiedla, oraz innymi instytucjami. Na materiałach wyborczych udostępniam swoje dane kontaktowe, aby każdy wyborca mógł się ze mną skontaktować, spotkać i porozmawiać. Wyznaję zasadę „głosuj – decyduj – wymagaj” tylko od nas zależy kto będzie nas reprezentował, jakie podejmował działania i jak się z nich wywiązywał.

– Jakie działania jako radnego będą dla Pana priorytetowe?
– Jako radny zajmę się między innymi poniższymi tematami i działaniami. Są to zgłaszane potrzeby mieszkańców jak i moje spostrzeżenia.
Wygodne Osiedle: działania prowadzone w porozumieniu ze spółdzielnią mieszkaniową. Budowa, doposażenie i odnowienie placów zabaw. Budowa miejsc relaksu i odpoczynku /ławki, stoły, zadaszenia/. Budowa brakujących, zadaszenie istniejących wiat śmietnikowych, oraz zakup zgniataczy odpadów
Odnowienie, uzupełnienie terenów zielonych. Uzupełnienie brakujących ławek i stojaków na rowery. Montaż instalacji światłowodowych i brakujących domofonów
Zdrowie I Bezpieczeństwo:Wymiana pieców tzw. kopciuchów na ekologiczne współfinansowana ze środków miejskich i centralnych – promocja, wsparcie merytoryczne i techniczne. Regulacja przepisów dot. segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej i związanych z nimi opłat, kar i odpowiedzialności.Wsparcie charytatywne potrzebujących dzieci i seniorów w ramach diety radnego. Rozwój monitoringu miejskiego
Nowoczesne Miasto: Remont Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu. Budowa basenu w Przasnyszu. Zagospodarowanie boiska tzw. Wembley na osiedlu Orlika na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Konsultacje i plany dot. kierunków rozwoju miasta zgodnych z trendami UE, m.in. ochroną środowiska, energią odnawialną i cyfryzacją.
Pozyskanie środków centralnych, oraz z UE w celu finansowania inwestycji, rozwoju miasta i poprawy życia mieszkańców. Inne propozycje wypracowane podczas comiesięcznych spotkań i rozmów z mieszkańcami. Jak wiemy do zadań inwestycyjnych niezbędne jest finansowanie, ale sądzę, że przy odpowiednim zaangażowaniu, uzasadnieniu celowości i poparciu społecznym wiele zadań zrealizujemy.

– Czy posiada Pan jakieś doświadczenie samorządowe?
– Już jako uczeń byłem członkiem samorządu szkolnego i często znajdowałem się w sytuacji gdzie trzeba było coś zrobić, zorganizować społecznie bez jakichkolwiek korzyści materialnych. Bezcenną nagrodą zawsze była satysfakcja, samozadowolenie z dobrze wykonanego zadania, oraz radość i szczęście innych. Takie doświadczenia z lat młodzieńczych kształtują późniejsze poglądy, wartości i życie dorosłe człowieka. Jestem członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej i problemy mieszkańców budynków wielorodzinnych są mi znane. Co ciekawe pierwszy raz do samorządu miejskiego kandydowałem szesnaście lat temu, z tego okręgu i również w wyborach uzupełniających. Wtedy dzięki zaufaniu wyborców i oddanym głosom zostałem pierwszy raz radnym za co jeszcze raz bardzo dziękuję. Posiadam doświadczenie w pracy samorządowej jako radny i Przewodniczący Komisji Finansowej Rady Miejskiej w Przasnyszu. Znane są mi zagadnienia wspólnot mieszkaniowych, oraz współpraca z zarządcami. Jestem członkiem Forum Samorządowego, które zajmuje się identyfikacją i rozwiązywaniem problemów samorządów, oraz tworzeniem planów rozwoju lokalnego i regionalnego.

– Czym się Pan zajmuje zawodowo?
– Ukończyłem Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Bankowość i Ubezpieczenia, oraz studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Pracę zawodową rozpocząłem w przasnyskiej służbie zdrowia. Po ukończeniu studiów pracowałem na stanowiskach kierowniczych w finansach i bankowości, handlu, a od ośmiu lat w branży drobiarskiej.

– Jak spędza Pan wolny czas, jakie jest Pańskie hobby?
– Czas wolny spędzam z rodziną i przyjaciółmi, moje zainteresowania to muzyka i gra na instrumentach klawiszowych, sport i gra w piłkę nożną, oraz film, polityka, góry, morze i przede wszystkim Mazury.

– Jak widzi Pan swoją ewentualne współdziałanie z innymi radnymi?
– Jestem zwolennikiem współpracy i szacunku dla drugiego człowieka z jednoczesnym przestrzeganiem zasad etycznych i wartości moralnych. Aby móc się szybko rozwijać, skutecznie rozwiązywać problemy, wypracowywać dobre kompromisy i mieć przyjaciół trzeba ze sobą współpracować, rozmawiać i wzajemnie szanować na każdej płaszczyźnie życia rodzinnego, zawodowego czy społecznego. Także jestem otwarty na współpracę z każdym przyzwoitym człowiekiem także pełniącym funkcję radnego.

– A jak będzie wyglądać współpraca z burmistrzem Łukaszem Chrostowskim?
– Burmistrz Miasta Przasnysza i Zastępca to młodzi, ambitni ludzie z którymi przeprowadziłem parę interesujących rozmów dotyczących chociażby ochrony środowiska i wymiany pieców na ekologiczne, segregacji odpadów komunalnych, czy planów inwestycyjnych, zobowiązań i finansów miasta. Ich priorytety pokrywają się z moimi, chociażby konieczny remont Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu. Są to osoby otwarte na nowe projekty i rozwiązania, także chętnie podejmę współpracę by wspólnie rozwijać nasze miasto dla dobra nas wszystkich. P.S. „Kocham to miasto, tu jest moje miejsce, tu jest mój dom”.

Rozmawiał: WS