poniedziałek, 2 października, 2023
AktualnościAktualności z PrzasnyszaGaleria

Konferencja „Europejskie Dni Pracodawców 2022″ w powiecie przasnyskim [ZDJĘCIA]

 

Samorząd Powiatu Przasnyskiego zorganizował konferencję w ramach „Europejskich Dni Pracodawców 2022″, która odbyła się 19 maja 2022 roku na terenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. W konferencji uczestniczyło mnóstwo osób związanych z szeroko pojętym rynkiem pracy, mając możliwość zdobycia przydatnej wiedzy z tego zakresu. Spotkanie stało się także forum łączącym pracodawców z osobami bezrobotnymi.

W konferencji udział wzięli: Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce Mirosław Augustyniak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu Jadwiga Żuber, Kierownik Biura Terenowego ZUS w Przasnyszu Elżbieta Grabowska, przedsiębiorcy, bezrobotni mieszkańcy powiatu przasnyskiego oraz szereg zaproszonych prelegentów. Pierwsze wystąpienia były tłumaczone na język ukraiński, ponieważ na konferencję przybyli również uchodźcy wojenni zza naszej wschodniej granicy, a jeden z wykładów miał na celu wyjaśnienie wątpliwości związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.
Konferencję otworzyli i poprowadzili w imieniu organizatorów: Krzysztof Bieńkowski Starosta Przasnyski i Jadwiga Żuber Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Gospodarze powitali licznie przybyłych gości: przedstawicieli instytucji związanych z rynkiem pracy, przedsiębiorców, pracodawców, pracowników i osoby pozostające bez pracy.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Jadwiga Żuber opowiedziała o aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie przasnyskim, która rysuje się obecnie w jasnych barwach, przedstawiła sposoby walki z bezrobociem oraz naświetliła działania podejmowane przez urząd pracy w celu aktywizacji osób bezrobotnych.
Głos zabrała również Kierownik Biura Terenowego ZUS w Przasnyszu Elżbieta Grabowska, która przedstawiła korzyści płynące z posiadania profilu PUE ZUS. Profil ten od 2023 roku będzie obowiązkowym narzędziem kontaktu przedsiębiorcy z urzędem. Pani Kierownik udzieliła także ogólnych wskazówek dotyczących ubezpieczeń społecznych zarówno dla płatników, jak i świadczeniobiorców.
Podczas konferencji głos zabrali również właściciele firm, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami. Łukasz Wilga, przedsiębiorca opowiedział o wykorzystaniu internetu w rozwoju prowadzonej działalności i zachęcił do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu.
Ważną częścią spotkania były wykłady dotyczące nowych technologii w biznesie, zatrudniania cudzoziemców i uchodźców, a także prelekcja na temat aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.
Następnie zgromadzeni goście uczestniczyli w blisko dwugodzinnym szkoleniu motywacyjnym, który poprowadziła Pani Jagoda Cichulska. Uczestnicy poznali m.in. sposoby na pozbycie się lęku, frustracji i złości oraz uczyli się skutecznie zarządzać swoim czasem. Poznali także moc płynącą z pozytywnego myślenia i techniki koncentracji. Z kolei trener personalny Mariusz Cichowski opowiedział o aktywności fizycznej, która pozwala na redukcję napięcia emocjonalnego i umożliwia skuteczną walkę ze stresem.
W Polsce w ramach Europejskich Dni Pracodawców 2022 wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy przeprowadziły ponad 400 wydarzeń o różnorodnej tematyce. Jednym z nich była konferencja Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu, która niosła ze sobą ładunek przydatnej wiedzy i umiejętności oraz stała się forum spotkań osób poszukujących pracy z przedsiębiorcami z terenu naszego powiatu.

IP, SPP