Konsultacje społeczne ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej w KP PSP w Przasnyszu

bcbc  b aa bfabcc
W dniach od 12 do 14 maja miały miejsce konsultacje społeczne organizowane przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. mgr inż. Waldemara Białczaka na temat projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej z druhami z terenu powiatu przasnyskiego.

 

W powyższym terminie odbyło się 5 spotkań umożliwiających wszystkim prezesom OSP oraz innym zainteresowanym strażakom wzięcia udziału w merytorycznej dyskusji.

Najważniejszym sensem ustawy o ochotniczej straży pożarnej jest uregulowanie statusu prawnego jednostek OSP a także przyznanie świadczeń dla ochotników m.in. dodatku emerytalnego, legitymacji służbowych, które będą dawały przywileje, m.in. uprawniały do zniżek.

– Projekt ustawy o OSP konsultowany jest z druhami ochotniczych straży pożarnych. Druhowie wypowiadają się i konsultują to na poziomie gminy. Wszystkie wnioski i spostrzeżenia będą poddawane analizie i rozważane w celu ich wprowadzenia do projektu ustawy. Celem nowych uregulowań prawnych jest podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez podkreślenie roli OSP oraz poprawa statusu prawnego każdego członka OSP – mówi, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Przasnyszu kpt. Piotr Kuligowski.

IP, PK, KP PSP, fot. KP PSP

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *