piątek, 22 września, 2023
AktualnościAktualności z PrzasnyszaGaleria

Kwalifikacja Wojskowa 2022

6 lipca br., zakończyła się kwalifikacja wojskowa w Przasnyszu. Tegoroczna ewidencja odbyła się w terminie 20 czerwca – 06 lipca 2022 r.

– Celem kwalifikacji wojskowej było wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej, określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej oraz wydanie wojskowego dokumentu osobistego – książeczki wojskowej. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu przasnyskiego odpowiadał Starosta – pan Krzysztof Bieńkowski.

– Dzięki wzorowej współpracy pomiędzy 2. Ośrodkiem Radioelektronicznym a Starostwem Powiatowym w Przasnyszu realizacja tegorocznej kwalifikacji odbyła się w budynku Biblioteki Oświatowej przasnyskiej Jednostki Wojskowej. Warto dodać, że na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny zwierzchni nadzór nad przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej sprawuje Minister Obrony Narodowej.” – skomentował płk dypl. Bogusław Postek.

 

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. dotyczył:

– mężczyzn urodzonych w 2003 roku (tzw. rocznik podstawowy),
– mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (tzw. roczniki starsze),
– osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 2001-2002, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
– osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 2001-2002, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
– kobiet urodzonych w latach 1998-2003, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

IP, AM

Fot. D. Bojarska