sobota, 2 grudnia, 2023
Aktualności

Miasto Przasnysz pozyskało 200 tys. zł na ochronę powietrza 

Na podstawie ogłoszonego przez Marszałka Województwa naboru do „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” Miasto Przasnysz złożyło wniosek o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Przasnysza.

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2020 r. zatwierdził listę beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie. Wśród samorządów znalazło się również Miasto Przasnysz, które otrzymało dotację w wysokości 200 tys. zł.

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji Urząd Miasta będzie dysponował aktualną bazą danych źródeł ciepła, obejmującą wszystkie budynki mieszkalne, handlowe, usługowe i użyteczności publicznej, w których wytwarzane jest ciepło wykorzystywane do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Wyniki inwentaryzacji wskażą obszary miasta, w których działania związane ze zmianą sposobu ogrzewania powinny mieć charakter priorytetowy.

8 lipca Burmistrz Przasnysza przy kontrasygnacie Skarbnik Iwony Domańskiej, podpisał umowę o dofinansowanie.

IP, UMP