niedziela, 3 grudnia, 2023
Aktualności

Most na Orzycu, droga i połączanie transeuropejskiej sieci transportowej

Budowa układu drogowo-infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej – Podstrefa Chorzele. w projekcie uwzględnione jest połączenie z kolejową siecią TEN-T. Koszt inwestycji to prawie 31 milionów złotych z czego 18,5 miliona to środki z unii Europejskiej.

Projekt potocznie nazywany „obwodnicą Chorzel” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i został podzielony na trzy etapy.
Etap A, którym była budowa odcinka drogi zlokalizowanego wzdłuż torów kolejowych w Podstrefie Gospodarczej w Chorzelach, został zrealizowany w kwietniu 2019 roku.
Etap C dotyczył budowy drogi powiatowej na odcinku Brzeski Kołaki – Rembielin. Roboty zakończyły się w I kwartale tego roku. Koszt inwestycji wyniósł blisko 7,1 mln zł.

Etap B obejmuje budowę drogi powiatowej od Podstrefy w Chorzelach do miejscowości Brzeski Kołaki wraz z budową mostu na rzece Orzyc. Przewidywany termin realizacji to sierpień 2020 roku. Koszt powstania drogi wyniesie około 9,7 mln zł. Część druga zamówienia – budowa obiektu mostowego o długości 60 m na rzece Orzyc – będzie kosztowała 12,1 mln zł.
Łączna długość obwodnicy wyniesie 7,3 km. Wartość robót to ok. 30,7 mln zł, z czego prawie 18,5 mln to dofinansowanie ze środków unijnych.

IP, WS