niedziela, 1 października, 2023
AktualnościAktualności z Przasnysza

Najniższe bezrobocie we współczesnej historii powiatu przasnyskiego

Doskonałe wieści płyną z rynku pracy w powiecie przasnyskim. Z danych Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że w Przasnyszu i okolicach mamy rekordowo niskie bezrobocie, które spadło do nienotowanego w najnowszej historii poziomu. Stopa bezrobocia wynosi obecnie poniżej 8%.
Najwięcej bezrobotnych w powiecie przasnyskim odnotowano na koniec  2003 r., kiedy  bez pracy pozostawało aż  5.590 osób, a stopa bezrobocia wyniosła 20,5 %.
10 lat później – na koniec 2013 r. w naszym powiecie było 3 797 osób nieposiadających zatrudnienia, a stopa bezrobocia wyniosła 17,7 %.
W 2014 r. liczba osób bezrobotnych zaczęła spadać, a tendencja spadkowa utrzymywała się do roku 2019.
W 2020 r. pojawiły się pandemiczne ograniczenia, zaś liczba bezrobotnych wzrosła do 1.994 osób. Bezrobocie na koniec 2020 r. wyniosło 9,4%.  W 2021 r. rozpoczął się korzystny spadkowy trend, który trwa do dziś.
Na koniec 2021 r. bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przasnyszu stanowili 8,0% ludności aktywnej zawodowo. Liczba osób bezrobotnych wyniosła wówczas 1.651 osób. Rok 2022 utrzymał korzystny trend i zaowocował dalszym spadkiem bezrobocia.
Analitycy Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu prześledzili statystyki  z ostatnich 20 lat i okazało się, że bezrobocie spadło do nienotowanego wcześniej poziomu.  Stopa bezrobocia na dzień 31.03.2022 r. wyniosła 7,8 %, a na liście osób bezrobotnych na koniec kwietnia 2022 r. widniało zaledwie 1.555 osób, czyli najmniej we współczesnej historii powiatu.
Na spadek liczby mieszkańców pozostających bez pracy ma wpływ nie tylko dobra kondycja gospodarcza, ale i działania aktywizujące osoby bezrobotne.
24 marca 2022 r. Powiatowa Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała plan finansowy, dotyczący podziału w bieżącym roku środków, przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie przasnyskim. Suma przeznaczona na ten cel w 2022 r. wyniosła ponad 8,5 mln zł.
Największa pula, przekraczająca 2,4 mln zł, trafiła na dofinansowanie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. W 2022 r. osoba bezrobotna rozpoczynająca działalność gospodarczą może otrzymać wsparcie ze środków Funduszu Pracy w kwocie do 30 000 zł. Środki te może przeznaczyć m.in. na zakup maszyn lub urządzeń niezbędnych do wykonywania działalności gospodarczej,  towaru handlowego, reklamy. Aby nie zwracać środków działalność musi być prowadzona co najmniej 12 miesięcy.
Działania te spowodowały, że od 2019 r. w powiecie przasnyskim do dziś powstało aż 241 firm, zaś ich właściciele przestali martwić się brakiem zatrudnienia, zapewniając utrzymanie sobie i swoim rodzinom.
Tylko w 2022 r. (do końca kwietnia) z dofinansowania z Funduszu Pracy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w powiecie przasnyskim skorzystało 27 osób. W całym 2021 r. powstało w ten sposób 76 nowych firm.
Analizy  Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu zadają jednocześnie kłam rozpowszechnionej opinii, że większość założonych ze wsparciem firm zostaje zamkniętych tuż po upływie 12-miesięcznego okresu.
Badaniom podano 138 osób, którym udzielono wsparcia na założenie własnej działalności w 2019 i 2020 r. Aż 79,7 % z nich prowadziło działalność nie krócej niż 18 miesięcy. W ciągu 6 miesięcy po upływie minimalnego okresu decyzję o likwidacji działalności podjęło zaledwie 28 ze 138 osób.
IP, SPP