środa, 4 października, 2023
AktualnościAktualności z GminGaleria

Narodowe Święto Niepodległości w Chorzelach [ZDJĘCIA]

 

11 listopada to najpiękniejszy dzień polskiego patriotyzmu. W Gminie Chorzele obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, miały wyjątkowy charakter. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem mieszkańców spod Urzędu Miasta i Gminy Chorzele do kościoła parafialnego, gdzie Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Chorzel zagrała piękny, patriotyczny koncert. Następnie odbyła się Msza Święta, którą odprawił ksiądz dziekan Stanisław Dziękiewicz. Podniosły charakter uroczystości podkreślała również obecność licznie przybyłych pocztów sztandarowych, flagowych, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Chorzele, harcerzy, radnych, przedstawicieli szkół i zakładów pracy.

Na zakończenie Mszy głos zabrał przewodniczący ZW NSZZP województwa mazowieckiego Dariusz Brzezicki oraz Komendant Komisariatu Policji w Chorzelach podinsp. Dariusz Andrzejewski, którzy poinformowali o przyznaniu wyjątkowego wyróżnienia dla dwóch osób z naszej gminy, które w sposób wybitny krzewią pamięć o polskich bohaterach niepodległościowych oraz swoją postawą przyczyniają się do podtrzymywania wartości patriotycznych w naszej ukochanej Ojczyźnie. Do grona wyróżnionych należeli ksiądz dziekan Stanisław Dziękiewicz oraz Beata Szczepankowska – Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele. Pani burmistrz ze względu na chorobę, uhonorowanie swojej obywatelskiej działalności odbierze w możliwie najbliższym czasie.
Kolejnym punktem uroczystości był przemarsz z kościoła pod obelisk upamiętniający pomordowanych bohaterów walk o niepodległość Polski w latach 1919-1920 oraz 1939-19456 na terenie Gminy Chorzele, gdzie przedstawiciele Gminy złożyli symboliczny znicz i kwiaty. Do delegacji należeli: Regina Grzelak – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, Michał Wiśnicki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Chorzelach oraz Sławomir Czaplicki – Dyrektor Wydziału Oświaty i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
Następnie wszyscy zgromadzeni udali się na cmentarz parafialny, pod pomnik Siedmiu Strzelców oraz pod mogiłę Żołnierzy Brygady Syberyjskiej. Oddanie hołdu naszym bohaterom odbyło się poprzez uderzenie w Dzwon Pamięci przez przybyłe delegacje oraz zapalenie zniczy.
Na zakończenie obchodów niepodległościowych wiceburmistrz Regina Grzelak, w imieniu burmistrz Beaty Szczepankowskiej odczytała okolicznościowe przemówienie:
Pani Burmistrz nie ma z nami – jest chora. Wszystkich Państwa pozdrawia, sercem i duszą jest z nami.
Odczytam Państwu przemówienie Pani Burmistrz przygotowane na dzisiejsze święto.
Poczty Flagowe i Sztandarowe, Księże Dziekanie, Panie Przewodniczący Rady Miejskiej Oraz Radni Rady Miejskiej, Dostojni Goście, Druhowie Strażacy, Harcerze, Policjanci, Drodzy Uczniowie, Dyrektorzy I Pracownicy Zakładów Pracy, Mieszkańcy Miasta I Gminy Chorzele.
Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na uroczystych obchodach 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dzisiejszy dzień jest niezwykle ważny w historii naszego kraju. 103 lata temu Rzeczypospolita Polska znowu pojawiła się na mapach Europy. Pojawiła się po ciężkiej walce o wolność, szacunek i niezależność. Ta tragiczna próba, na jaką zostali wystawieni wszyscy obywatele naszej Ojczyzny uwidoczniła, jak wielka potrafi być odwaga i miłość naszych rodaków do kraju nad Wisłą.
Nikt nie miał takiej mocy, by tę odwagę i miłość zniszczyć.
Mimo przelanej krwi milionów Polaków, nie mając państwa, ocaleliśmy jako naród. Naród, który pomimo śmiertelnych zagrożeń, zakazów i gróźb nadal posiadał swoją tożsamość, język, wiarę, pamięć historyczną, a nade wszystko dumę narodową.
Spełniły się więc słowa Mazurka Dąbrowskiego: „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”. To ta wiara w odzyskanie suwerenności, w powrót wolności i niezależności prowadziły Polaków przez ciemne lata straszliwych zaborów.
Stojąc tutaj, nad mogiłą poległych żołnierzy z dumą możemy mówić o wkładzie lokalnych bohaterów w budowę wolnej Polski, w budowę naszej Małej Ojczyzny. Ta nasza polska, chorzelska ziemia odczuła terror, strach, ból i śmierć. A dzisiaj my, jej mieszkańcy, każdego dnia powinniśmy mieć świadomość jak wiele trzeba poświęcić, aby móc być w pełni wolnym człowiekiem.
Pracujemy wszyscy dla chwały naszego kraju. Usiłujemy z dużym trudem zlikwidować patologie w naszym życiu, ale to czego nam Polakom niejednokrotnie brakuje, to wzajemnego porozumienia w sprawach najważniejszych.
W tych właśnie najważniejszych sprawach związanych z bytem naszego Narodu, z prawidłowym funkcjonowaniem naszego państwa, niezależnie od różnic politycznych, które są rzeczą normalną, powinniśmy potrafić się porozumieć. Potrzebny jest nam wzajemny szacunek i zrozumienie zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym. Nie pozwólmy się podzielić.
Czerpiąc przykład z najpiękniejszych wzorców naszych przodków i mając świadomość ciążącej na nas odpowiedzialności przed następnymi pokoleniami, musimy uczciwie budować fundamenty naszego społeczeństwa. Mamy obowiązek do kierowania się w swoim życiu wartościami, o które walczyli nasi przodkowie. Musimy być wierni zasadom, za które zapłacili Oni najwyższą cenę – swoje życie.
Szanowni Państwo!
Historia naszego kraju, uczy nas, że musimy patrzeć w przyszłość. Musimy patrzeć tam, gdzie jest nasz rozwój. Nie możemy dać się opanować lękowi i złym doradcom. Chcemy pracować z taką determinacją, aby nasza Ojczyzna ciągle się rozwijała i była przyjazną przystanią – miejscem, w którym chce się przebywać, miejscem, w którym czujemy się bezpiecznie.
Polska jest naszym skarbem, naszą umiłowaną Ojczyzną, o którą mamy obowiązek dbać jak o najwyższe dobro. Jest ona miejscem gdzie spełniamy nasze plany i zamierzenia, miejscem w którym rodzą się i dorastają nasze dzieci, a w przyszłości wnuki. Tutaj, wśród złotych łanów zbóż, błękitnych rzek, zielonych rozległych łąk i lasów rozpościera się kraina, w której przyszło nam wspólnie żyć. Żyć jak jedna wielka rodzina.
Cyprian Kamil Norwid pisał: „Głosem narodu jest harmonia czysta, mieczem – jedność i zgoda, celem – prawda”. Jesteśmy powołani do harmonii, do jedności i zgody, do dbania o naszą pamięć dotyczącą historii. Musimy honorować tych, którzy na to zasługują, aby dać przykład młodemu pokoleniu, co jest warte naśladowania.
Mamy dzisiaj święto radosne. Święto niejako ponownych urodzin naszej ojczyzny, które powinniśmy obchodzić w każdej polskiej rodzinie.
To wielka radość móc spotkać się dzisiaj z Państwem w dniu wielkiego polskiego święta, w tym właśnie miejscu, oddając cześć i chwałę poległym bohaterom walczącym o wolność naszej ukochanej Ojczyzny.
My tu zgromadzeni nie możemy dotrzeć do każdego miejsca pamięci, aby oddać hołd poległym za Ojczyznę. Szczególnie nam bliscy są bohaterowie walk o niepodległość Polski na terenie Gminy Chorzele.
W roku obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości Burmistrz Pani Beata Szczepankowska, Rada Miejska i Mieszkańcy Miasta i Gminy Chorzele odsłonili tablicę przed Urzędem Miasta i Gminy w Chorzelach upamiętniającą wszystkie mogiły bohaterów poległych za ojczyznę:
– w latach 1919-1920 w Zarębach, w Krzynowłodze Wielkiej, pod Chorzelami, w Duczyminie,
– poległych za ojczyznę w latach 1939-1945 mogiły ofiar faszyzmu spoczywające na cmentarzu w Chorzelach „ Siedmiu Strzelców”, na cmentarzu w Krzynowłodze Wielkiej,
a także bohaterów walk o niepodległość w okresie powojennym.
Nad listą bohaterów walk o niepodległość na terenie Gminy Chorzele zawisła tablica przekazana przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej.
Dziękuję wszystkim Państwu za obecność, za modlitwę, za wspólną refleksję, za zadumę, za to wspólne świadectwo patriotyzmu!

IP, UMiGCh, Fot. UMiGCh