poniedziałek, 11 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z GminGaleria

Nie ma już betonowych płyt, jest nowo wyremontowana droga powiatowa [ZDJĘCIA]

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Przasnysz, Zarząd Powiatu Przasnyskiego zdecydował o przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3206W Mchowo – Kijewice na długości 1,5 km. O remont drogi zabiegała lokalna społeczność na czele z radną powiatową Renatą Wendą, która jest jednocześnie członkiem Zarządu Powiatu.

Przed remontem droga ta zbudowana była w głównej mierze z betonowych płyt, po których przejazd był uciążliwy szczególnie dla samochodów osobowych. Niebezpieczeństwo i możliwość uszkodzenia pojazdu stwarzały także krzewy, których gałęzie wychodziły w przestrzeń jezdni. Remont tej drogi przede wszystkim wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców okolicznych miejscowości, co jest dla władz Powiatu priorytetem.
W oficjalnym otwarciu wyremontowanej drogi udział wzięli: Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski, Wójt Gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Przasnyskiego Paweł Mostowy, Członek Zarządu Powiatu Pani Renata Wenda, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Pióro wraz ze współpracownikami, Pan Grzegorz Borkowski – właściciel firmy mieszczącej się przy remontowanym odcinku oraz mieszkańcy.
– Ta droga była ważną inwestycją, ponieważ jest użytkowana zarówno przez samochody osobowe omijające miasto Przasnysz od strony północnej, północno-zachodniej, jak i przez samochody ciężarowe, dzięki czemu mamy rozwój gospodarczy tych terenów – powiedział Starosta Krzysztof Bieńkowski.
Zakres remontu tej drogi obejmował: wylanie nowej nawierzchni jezdni, wymianę oznakowania pionowego uzupełnienie poboczy po obu stronach kruszywem łamanym doświetlenie skrzyżowań za pomocą lamp fotowoltaicznych wycinkę krzewów i podszyć rzadkich oraz renowację i oczyszczenie rowów z namułu.
Zadanie realizowano przy udziale środków własnych Powiatu Przasnyskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych). Wartość robót budowlanych odcinka wyniosła 703 908,83 zł brutto. Wysokość dofinansowania stanowiła 70% kosztów kwalifikowanych.
Wykonawcą robót budowlanych była firma ALTOR Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.

IP, SPP, Fot. SPP