piątek, 22 września, 2023
AktualnościAktualności z GminGaleria

Nowa altana rekreacyjna dla mieszkańców sołectw Zdziwój Stary i Zdziwój Nowy

Przy strażnicy w Zdziwóju Starym stanęła nowa altana rekreacyjna, która służyć będzie mieszkańcom sołectw Zdziwój Nowy i Zdziwój Stary.

Altana o wymiarach 6 x 4 m jest wykonana z suszonego drewna sosnowego. Surowiec został poddany dwukrotnej impregnacji, aby zabezpieczyć go przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Dach wykonany jest z desek boazeryjnych i pokryty gontem bitumicznym. Altana postawiona jest na słupach o wymiarze 10,5 cm x 10,5 cm, co daje jej gwarancję stabilności.

Altana posłuży jako miejsce do wypoczynku, spotkań i integracji dla okolicznych mieszkańców.
Koszt inwestycji to 16 000 zł. Inwestycja została zrealizowana przez Urząd i sfinansowana z budżetu Gminy po konsultacjach burmistrz Beaty Szczepankowskiej i współpracowników z mieszkańcami, sołtysami oraz Radami Sołeckimi. Burmistrz dziękuje za zaangażowanie w zrównoważony rozwój całej Gminy.

IP, UMiGCh