sobota, 2 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Nowa Wieś z nowym punktem solarnym

Trwają kolejne inwestycje na terenie Miasta i Gminy Chorzele w ramach zrównoważonego rozwoju całej Gminy, w tym poprawy komfortu życia mieszkańców oraz dbania o dobre warunki środowiskowe.

Tym razem, 2 sierpnia odbył się odbiór inwestycji, która polegała na montażu i postawieniu punktu solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś koło Duczymina. Wartość inwestycji to 15 tys. zł. Środki na realizację zadania pochodziły z budżetu gminy.
Zakres prac obejmował: montaż i postawienie na fundamencie umieszczonym w wykopie ziemnym słupa oświetleniowego, montaż mocowania solara, wysięgnika oraz oprawy LED 35W, montaż 2 sztuk baterii słonecznych, montaż skrzynki na akumulator oraz 2 sztuk żelowych akumulatorów 12V wraz z niezbędnym kontrolerem ładowania i osprzętem odgromowym. Wykonawcą inwestycji była firma Kajzer Usługi Elektryczno – Remontowe Cezary Goś z Przasnysza.

IP, UMiGCh, UMiGCh