piątek, 22 września, 2023
AktualnościAktualności z GminGaleria

Nowe oświetlenie uliczne w miejscowości Stara Wieś [ZDJĘCIA]

 

W środę, 3 sierpnia dokonano odbioru końcowego inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stara Wieś”, na którą składały się dwa zadania.

„Budowa punktu solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Stara Wieś, gmina Chorzele” zgodnie z przygotowanym projektem architektoniczno-budowlanym, które obejmowało: montaż i postawienie na fundamencie umieszczonym w wykopie ziemnym słupa stalowego ocynkowanego o wysokości 7 m, montaż mocowania solara, wysięgnika oprawy 1,5m oraz oprawy LED 60W, montaż 2 szt. baterii słonecznych, skrzynki na akumulator, 2 szt. żelowych akumulatorów 12V wraz z niezbędnym kontrolerem ładowania oraz osprzętem odgromowym, przeprowadzenie badań i pomiarów instalacji uziemiającej oraz sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego.
„Dowieszenie 3 szt. opraw oświetlenia ulicznego o mocy 50W wraz z niezbędnym osprzętem” zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A..
Koszt całkowity inwestycji: 23 923,50 zł brutto
Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych budżetu Gminy oraz środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego pozyskanych przez burmistrz Beatę Szczepankowską w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” (9 963,00 zł brutto).

IP, UMiGCh