środa, 4 października, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Nowe oświetlenie w miejscowości Gadomiec Chrzczany

Bezpieczeństwo i komfort mieszkańców oraz zrównoważony rozwój całej Gminy Chorzele – to na cele, władz Miasta i Gminy Chorzele, które są realizowane.

W środę, 20 lipca dokonano odbioru kolejnej inwestycji, tym razem była to linia oświetlenia w Gadomcu Chrzczanach.
Zakres robót obejmował: montaż 136 m przewodu izolowanego linii napowietrznej niskiego napięcia typu AsXSn (lub podobnego) o przekroju 2x25mm2, montaż 4 szt. haków wieszakowych z uchwytem, 4 szt. wysięgników jednoramiennych rurowych wraz z konstrukcją mocującą i 4 szt. opraw oświetlenia ulicznego LED o mocy 30W, montaż ograniczników przepięć, zacisków uziemiających, uziomów, przewodów uziemiających i wyrównawczych oraz tabliczek bezpiecznikowych i zacisków odgałęźnych z osłoną bezpiecznikową, montaż 1 szt. skrzynki sterowania obwodem oświetlenia ulicznego na słupie (skrzynka zasilająco-sterowniczo-pomiarowa) oraz wykonanie badań i pomiarów, uruchomienie i odbiór wykonanej instalacji.

Całkowity koszt zadania: 21 508,27 zł brutto. Zadanie zostało współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach: „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022” oraz środków z budżetu Gminy Chorzele.

IP, UMiGCh