sobota, 2 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Opublikowano raport o nadużyciach seksualnych duchownych diecezji płockiej

Diecezja Płocka opublikowała raport o nadużyciach seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych diecezji płockiej zgłoszonych w okresie od 31 maja 2007 roku do 31 maja 2021 roku. Raport prezentuje dane dotyczące problemów nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych diecezji oraz podjętych działaniach.

Według danych zawartych w raporcie, w latach 2007 – 2021 do kurii wpłynęło 20 zawiadomień o możliwości wykorzystania seksualnego osób małoletnich. Wszystkie badane były w toku kościelnego dochodzenia. Na przestrzeni tych 14 lat, strona kościelna przekazała prokuraturze 15 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, z czego 10 spraw zostało umorzonych lub odmówiono wszczęcia postępowania, w 4 przypadkach prokuratura wniosła akt oskarżenia, a jedno jest w trakcie badania. W 3 sprawach zapadły już wyroki skazujące, w jednym przypadku wyrok do tej pory nie zapadł.

Skazani duchowni stanowią około 1,1% duchowieństwa diecezji płockiej, posługującego w okresie, którego dotyczyły zgłoszenia. W diecezji płockiej posługiwało wówczas ok 900 osób duchownych.

„Publikacja niniejszego raportu jest w pewnym sensie zadośćuczynieniem, jakie należy się osobom skrzywdzonym i ich bliskim. Ujawnienie informacji o ich dramacie jest niezbędnym krokiem w odzyskaniu godności przez pokrzywdzonych i ważnym elementem w przywracaniu wiarygodności Kościoła. Ufamy, że jego publikacja przyczyni się do zmiany świadomości społecznej w postrzeganiu, reagowaniu i zgłaszaniu odpowiednim instytucjom przestępstw seksualnych popełnionych na małoletnich. Wierzymy, że uwrażliwi sumienie duchownych na problem nadużyć seksualnych, zarówno potencjalnych sprawców, jak i tych, którzy z powodu źle pojętej troski o Kościół bagatelizują ten problem. Wreszcie, że doda odwagi wszystkim tym, którzy jeszcze nie powiedzieli o swoim zranieniu i nadal cierpią z tego powodu” – czytamy w podsumowaniu raportu.

IP, CM, Fot. CM