piątek, 8 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z Przasnysza

Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Wielodrożu i Festyn Rodzinny [GALERIA]

W sobotę , 14 sierpnia odbyło się otwarcie świetlicy wiejskiej w Wielodrożu.Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Grażyna Wróblewska – Wójt Gminy Przasnysz, Konrad Wojnarowski – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Wiesława Krawczyk – w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Renata Wenda – członek zarządu Powiatu Przasnyskiego, Dariusz Jankowski – przewodniczący Rady Gminy Przasnysz, Lucyna Szymańska – autor projektu i inspektor nadzoru, Krzysztof Lenkiewicz – wykonawca oraz Jolanta Stodólska – sołtys Wielodroża.

Dopełnieniem ceremonii była wspólna modlitwa i poświęcenie budynku przez ks. Cezarego Olzackiego, Proboszcza Parafii Bogate.
Na uroczystości obecni byli również radni Gminy Przasnysz, Danuta Osowska –skarbnik Gminy Przasnysz, Elżbieta Urban – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz, sołtysi oraz mieszkańcy Wielodroża.
Po części oficjalnej zaprezentowano część artystyczną, w której wystąpili Koło Gospodyń Wiejskich z Wielodroża oraz uczestnicy wakacji w bibliotece.
Następnie zaproszono wszystkich do udziału w festynie rodzinnym zorganizowanym w ramach zadania publicznego pn. „Upowszechnianie tradycji narodowej i historii lokalnej ” ze środków finansowych Gminy Przasnysz.
Były konkursy z nagrodami, zabawy dla dzieci , grill oraz wspólna zabawa. Oprawę muzyczną zapewnił Artur Olszewski.

IP, GBPK, Fot. GBPK