poniedziałek, 2 października, 2023
AktualnościAktualności z GminWojskoWydarzenia

Pawłowo Kościelne. W hołdzie bohaterom niepodległości

W niedzielne popołudnie 2 października 2022 w Pawłowie Kościelnym mieszkańcy i zaproszeni goście uczcili Bohaterów Niepodległości dokonując uroczystego odsłonięcia pomnika „W hołdzie obrońcom Ojczyzny i wszystkim naszym rodakom poległym i pomordowanym w walce z niemieckim i sowieckim najeźdźcą w latach 1918 – 1956”.

Niedzielne upamiętnienie rozpoczął koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej z Dzierzgowa. Następnie odbyła się Msza Święta za Ojczyznę oraz Bohaterów Niepodległości koncelebrowana przez ks. Biskupa Mirosława Milewskiego.

– Kto zliczy dziś tak wielu bezimiennych bohaterów, bez trumien i grobów, pochowanych pod przydrożną brzozą, w zbiorowych, leśnych mogiłach czy pod płotem komunistycznej katowni? Nie będzie to możliwe, ale obowiązuje nas pamięć  –  mówił hierarcha.

Po mszy jej uczestnicy przeszli na cmentarz parafialny, gdzie odsłonięto i poświęcono pomnik dedykowany bohaterom niepodległości, obrońcom Ojczyzny i wszystkim rodakom poległym oraz pomordowanym w walce z niemieckim i sowieckim najeźdźcą w latach 1918-1956.

W pomniku złożono urny z ziemią z trzech miejsc. Były to: ziemia z mogiły wojennej na cmentarzu w Chorzelach, w której spoczywają żołnierze Wojska Polskiego z Brygady Syberyjskiej, polegli w walce z bolszewickim najeźdźcą w dniach 22-24 sierpnia 1920 roku; urna z ziemią z pola bitwy żołnierzy Wojska Polskiego z 79. Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy oraz 11. Pułku Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, którzy polegli bohatersko w dniach 1-2 września 1939 roku w walce z wojskami niemieckimi na „pozycji rzęgnowskiej” pod kamienną Górą tzw. „Czubatką”; urna z ziemią z tzw. „Łączki” na Cmentarzu Wojskowym Powązki w Warszawie, gdzie w latach 1945-1956 funkcjonariusze reżimu komunistycznego skrycie grzebali ciała pomordowanych żołnierzy podziemia niepodległościowego.

Odsłonięciu towarzyszył Apel Pamięci, złożenie kwiatów oraz hołd pocztów sztandarowych. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego z Torunia.

Pomysł upamiętnienia w ten sposób polskich bohaterów to oddolna inicjatywa Społecznego Komitetu Budowy Upamiętnień Bohaterów Niepodległości w Pawłowie Kościelnym. Przewodniczący – ksiądz Hubert Komorowski – proboszcz Parafii św. Macieja w Pawłowie Kościelnym, zebrał wokół siebie grono zaangażowanych osób: Tadeusza Łączyńskiego – Zastępcę Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Wiceprzewodniczący), Krzysztofa Bieńkowskiego – Starostę Przasnyskiego, Jerzego Rakowskiego – Starostę Mławskiego, Jadwigę Płodziszewską ze Społecznego Komitetu Rodzin Poległych Żołnierzy NSZ i NZW, wójtów gmin Czernice Borowe i Dzierzgowo oraz lokalnych społeczników i członków rodzin polskich bohaterów.

Ufundowanie pomnika nie byłoby możliwe beż wsparcia z Instytutu Pamięci Narodowej. Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa – Adam Siwek osobiście wykonał projekt monumentu, a Instytut ufundował jego wykonanie.

Patronat Narodowy nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, a Patronami Honorowymi zostali: Minister Obrony Narodowej, Minister Edukacji i Nauki, Kuria Diecezji Płockiej oraz Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W organizację uroczystości zaangażowało się również dowództwo 2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu na czele z płk dypl. Bogusławem Postkiem oraz 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł Anna Cicholska, senator Jan Maria Jackowski, nadbryg. Jarosław Nowosielski – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentowała Agnieszka Kazimierczak. Najważniejszymi uczestnikami byli członkowie rodzin bohaterów, którzy zapłacili za wolność zapłacili najwyższą cenę.

Oficjalnym uroczystościom towarzyszył piknik militarny zorganizowany 2. OREL, podczas którego można było także podziwiać stoiska grup rekonstrukcyjnych z północnego Mazowsza.

fot. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu