środa, 4 października, 2023
AktualnościAktualności z Przasnysza

Pierwsze wcielenie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w 2. Ośrodku Radioelektronicznym

1 sierpnia br., pierwsi powołani do odbycia 28-dniowego szkolenia podstawowego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej stawili się w 2. Ośrodku Radioelektronicznym.

– Frekwencja dopisała. Ilość posiadanych przez Ośrodek miejsc szkolenia w stosunku do zgłoszonych kandydatów została wykonana w stu procentach. Wzrost zainteresowania służbą wojskową w ostatnim czasie jest tak gwałtowny, że praktycznie codziennie do Ośrodka wpływają zapytania od osób zainteresowanych służbą w Wojsku Polskim. W mojej ocenie wpływ na to ma podniesienie świadomości społeczeństwa ze względu na zmianę sytuacji geopolitycznej wywołanej wojną w Ukrainie. Jeżeli natomiast chodzi o nową formę pełnienia służby wojskowej czyli Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową to warto zauważyć, że jej zasadniczym celem jest umożliwienie ochotnikom, którzy dotychczas nie pełnili służby wojskowej, odbycia podstawowego szkolenia wojskowego oraz zapewnienie, w dalszej kolejności, płynne przejście do zawodowej służby wojskowej. Po realizacji dwóch etapów szkolenia, jakimi są szkolenie podstawowe i szkolenie specjalistyczne to jedynie od kandydata zależy czy zostanie żołnierzem zawodowym – skomentował płk dypl. Bogusław Postek.

Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową wprowadziła Ustawa o Obronie Ojczyzny. Po odbyciu szkolenia podstawowego, w czasie którego ochotnicy zapoznają się z musztrą, regulaminami wojskowymi oraz obsługą wyposażenia osobistego, złożą przysięgę wojskową, stając się żołnierzami w stopniu szeregowego. Następnie przejdą trwające do 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne. Ochotnik podczas służby otrzyma uposażenie w wysokości 4560 zł brutto. Oprócz tego przeszkoleni w ramach dobrowolnej służby wojskowej będą mieli pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej. Będą też mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, np. zrobić prawo jazdy, uzyskać uprawnienia dla operatora maszyn, spawacza, zrobić patent nurka czy skoczka spadochronowego. Ci, którzy nie zdecydują się po cyklu szkoleniowym kontynuowania związków z wojskiem, przejdą do rezerwy.

IP, AM
Fot. D. Bojarska