piątek, 22 września, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Podpisali umowy o dofinansowanie w łącznej kwocie 384 300,00 zł dla dziesięciu projektów

W poniedziałek, 4 lipca 2022 r. wójt Wojciech Brzeziński, skarbnik Grażyna Pszczółkowska oraz wicemarszałek Wiesław Raboszuk podpisali umowy o dofinansowanie w łącznej kwocie 384 300,00 zł dla dziesięciu projektów. W spotkaniu wziął również udział radny województwa mazowieckiego – Konrad Wojnarowski.
W ramach podpisanych umów zrealizowane zostaną zadania dofinansowane z programów:
– Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej – Mazowsze dla sportu 2022
Zadanie: Budowa strefy aktywności fizycznej w Czernicach Borowych, kwota wsparcia: 75 000 zł, całkowita wartość: 100 000,00 zł.
– Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022
Zadanie: Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Czernicach Borowych, kwota wsparcia: 25 300,00 zł, całkowita wartość: 50 600,00 zł.
– Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022
Zadania:
Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa Borkowo Falenta – kwota wsparcia: 10 000 zł, całkowita wartość: 20 000,00 zł,
Remont świetlicy wiejskiej w Olszewcu – kwota wsparcia: 10 000 zł, całkowita wartość: 40 710,00 zł, w tym Fundusz Sołecki 20 874,80 zł, budżet gminy 9 835,20 zł.
Remont altanki i ogrodzenia stawu wiejskiego w Pierzchałach – kwota wsparcia: 10 000 zł, całkowita wartość: 25 384,15 zł
Urządzenie miejsca rekreacji w sołectwie Górki – kwota wsparcia: 10 000 zł, całkowita wartość: 20 000,00 zł
Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Dzielin – kwota wsparcia: 10 000 zł, całkowita wartość: 20 000,00 zł.
– Mazowieckie Strażnice OSP-2022
Zadanie: Modernizacja strażnicy jednostki OSP Pawłowo Kościelne – kwota wsparcia: 30 000 zł, całkowita wartość: 30 000,00 zł.
– OSP – 2022
Zadanie: Dofinansowanie na zakup: dla jednostki OSP Czernice Borowe (9 kpl. ubrań specjalnych dwuczęściowych, hooligan łom dielektryczny); dla jednostki OSP Węgra (8 par rękawic technicznych, 6 latarek nahełmowych z uchwytem, hooligan łom dielektryczny, drabina nasadkowa); dla jednostki OSP Pawłowo Kościelne (8 par rękawic technicznych, 9 kominiarek strażackich, 6 latarek nahełmowych) – kwota wsparcia: 20 000 zł, w tym 14 150,00 zł OSP Czernice Borowe, 4 400,00 zł OSP Węgra, 1 450,00 zł OSP Pawłowo Kościelne; całkowita wartość: 40 000,00 zł.
– Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosmowo – kwota wsparcia: 184 000 zł, całkowita wartość: 432 000,00 zł.
IP, UGCzB