środa, 4 października, 2023
AktualnościAktualności z GminGaleria

Podpisano umowy na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w Starej Wsi i Krzynowłodze Małej

28 czerwca 2022 roku w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Przasnyskiego Paweł Mostowy i Skarbnik Powiatu Beata Czaplicka podpisali dwie umowy z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych na łączną kwotę ponad 1,7 mln zł.

 

Kwoty, o które wnioskował Powiat Przasnyski były wyższe i wynosiły ponad 2,5 mln zł, jednak dzięki korzystnym wynikom przetargów na obie inwestycje koszty okazały się być niższe, niż wstępnie zakładano, co automatycznie zmniejszyło również kwoty dofinansowań (60% liczone od niższych kwot).
Dzięki środkom pozyskanym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Powiat Przasnyski zrealizuje przebudowę drogi powiatowej nr 3220W od ulicy Ofiar Faszyzmu w Krzynowłodze Małej w kierunku miejscowości Goski Wąsosze. Na odcinku 0,990 km pojawi się nowa nawierzchnia. W ramach zadania planowana jest też budowa chodnika. Kwota dofinansowania tego zadania ze środków rządowych wyniesie 805 206,95 zł, co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych całego projektu, zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem na realizację tej inwestycji.
W ramach Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku nastąpi także przebudowa drogi powiatowej nr 3216W na odcinku 0,990 km w miejscowości Stara Wieś. W ramach zadania powstanie tu długo wyczekiwany przez mieszkańców chodnik. Kwota uzyskanego dofinansowania to 903 534,81 zł (60% kosztów kwalifikowanych).

IP, SPP