środa, 4 października, 2023
AktualnościAktualności z GminGaleriaSzkoły

Podsumowanie Innowacja pedagogiczna „Świetlicowa EkoKlasa” [ZDJĘCIA]

 

W Szkole Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych w II pólroczu roku szkolnego 2021/2022 realizowano innowację pedagogiczną „Świetlicowa EkoKlasa”.

 

Niniejsza innowacja miała na celu szerzenie zachowań i utrwalanie nawyków proekologicznych w życiu codziennym uczniów. Innowacja była elementem realizacji jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 punkt 6. „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.”

Innowacja pedagogiczna realizowana na zajęciach świetlicowych cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów klasy I. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli we wszystkich działaniach, w związku z tym niektóre tematy zostały rozszerzone np. dwukrotnie więcej czasu poświęcono na tworzenie zabawek ekologicznych z odpadów na prośbę dzieci. Efekty działań widoczne są w sali świetlicowej, dokumentacji fotograficznej a dziennik świetlicowy klasy pierwszej dokumentuje te działania.

IP, Agnieszka Dąbrowska

Cele ogólne:
Uczniowie zostali wyposażeni w niezbędne umiejętności, nawyki i wiadomości w zakresie edukacji ekologicznej;
Rozbudzono świadomość i wrażliwość ekologiczną uczniów oraz świadomość potrzeby ochrony przyrody;

Cele szczegółowe:

Zorganizowano „ekoklasę” w sali świetlicowej 6a z gazetkami i wystawami wskazującymi na promocję ekologii (przygotowane z aktywnym udziałem uczniów);
Nawiązano współpracę ze stołówką szkolną, dzięki czemu zagospodarowano część odpadów papierowych, plastikowych i mieszanych produkowanych przez szkołę w celu przetworzenia ich na zajęciach z uczniami – tzw. „drugie życie śmieci”;
Rozwijano umiejętności obserwowania najbliższego środowiska/okolicy;
Poszerzono wiedzę przyrodniczą i ekologiczną uczniów;
W toku obserwacji wyników przeprowadzonego eksperymentu uczniowie poznali negatywne efekty zaniedbań ekologicznych (dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych);
– Wdrażano uczniów do twórczego myślenia.

Wnioski ogólne
Innowacja pedagogiczna wzbogaciła ofertę edukacyjną szkoły oraz uatrakcyjniła zajęcia świetlicowe;
Budowano pozytywny wizerunek szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o ekologię i ochronę środowiska;
Wzrosło zainteresowanie uczniów wiedzą ekologiczno – przyrodniczą, którą mogą wykorzystać praktycznie w swoim domu, miejscowości, najbliższej okolicy;
Uczniowie zaczęli bardziej świadomie postrzegać swoją odpowiedzialność za stan środowiska;
Uczniowie ćwiczyli umiejętność współpracy w grupie oraz rozwijali twórcze myślenie i kreatywność.