niedziela, 3 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z PrzasnyszaWojsko

Podsumowanie pierwszego etapu konkursu „Pracodawca przyjazny WOT”

 

Trwa druga edycja projektu skierowanego do pracodawców przyjaznych naszej formacji. Zrozumienie przez pracodawców misji i zadań Wojsk Obrony Terytorialnej warunkuje rozwój formacji, stwarza także warunki do niezakłóconego pełnienia terytorialnej służby wojskowej przez osoby aktywne zawodowo.

Konkurs skierowany jest do pracodawców zatrudniających żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową i ma na celu wyłonienie oraz wyróżnienie pracodawców, którzy swoją postawą poprzez tworzenie dobrych warunków panujących w zakładach pracy, wspierają pracowników-żołnierzy OT, rozumieją istotę budowy formacji, w tym realizowane przez nią cele i zadania, szczególnie w aspekcie lokalnym.
Zakończył się pierwszy etap projektu, w którym wyłoniono pracodawców na szczeblu wojewódzkim w ramach czterech kategorii konkursowych. Z rejonu odpowiedzialności 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, do dalszego etapu przeszła Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej w Warszawie. (p. Anna Kukla), Poczta Polska S.A. ( p. Tomasz Zdzikot) oraz Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (p. Andrzej Kamasa).
Konkurs prowadzony jest w 15 województwach. Spośród laureatów szczebla wojewódzkiego wyłonionych zostanie 4 zwycięzców konkursu „Pracodawca przyjazny WOT” na szczeblu centralnym, prowadzonym w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej.
Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służy 30 tys. spośród których blisko 60% deklaruje stałe zatrudnienie. Żołnierze OT łączą pełnienie służby wojskowej z życiem rodzinnym i zawodowym. Uzyskanie równowagi jest możliwe wtedy, gdy pracodawca wspiera swojego pracownika i rozumie znaczenie jego służby. Wsparcie ze strony pracodawców jest nieocenionym bodźcem, który niejednokrotnie odgrywa kluczową rolę podczas podejmowania decyzji o przystąpieniu do WOT.

IP, ASZ