środa, 4 października, 2023
AktualnościAktualności z GminAktualności z Przasnysza

Ponad 60 inwestycji w powiecie przasnyskim. Na co dostali pieniądze?

Za nami połowa roku, a wraz z nią przyszedł czas na podsumowanie. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w powiecie przasnyskim. Wsparcie od samorządu Mazowsza otrzymało ponad 60 inwestycji.

Ponad 60 inwestycji w powiecie przasnyskim – to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

Nasze programy są  impulsem do rozwoju, dają samorządom możliwość realizacji inwestycji, na które nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu – zaznacza marszałek Adam Struzik (sejmikowy klub PSL). – Przez te kilka lat udało się wesprzeć tysiące przedsięwzięć zarówno tych infrastrukturalnych, jak i tych dotyczących poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki temu nasz region stale się rozwija, a efekty naszego wsparcia widać w każdej gminie – dodaje.

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie przasnyskim dofinansowane zostaną 3 projekty, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 241,6 tys. zł. Dofinansowane zostały:

Dofinansowane zostały:

kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie miasta i gminy Chorzele – 33,2 tys. zł;

kampania edukacyjna na rzecz czystego powietrza w gminie Przasnysz – 12,4 tys. zł;

ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez mycie ulic na mokro w mieście Przasnysz – 195,9 tys. zł;

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorząd województwa w tym roku dofinansuje w sumie 157 zadań. W powiecie przasnyskim wsparcie w wysokości 125 tys. zł otrzymały dwie inwestycje.

Dofinansowane zostały:

realizacja projektu zieleń wraca do rynku – modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu – 100 tys. zł;

budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Czernicach Borowych – 25,3 tys. zł.

Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk (sejmikowy klub KO), wiele zgłoszonych projektów dotyczyło modernizacji oświetlenia ulicznego. – Samorządy coraz częściej stawiają na rozwiązania, które mają szerokie pole oddziaływania. Tak jak w tym przypadku, gdy z jednej strony gminy dbają o środowisko, a jednocześnie mają szansę na wygenerowanie oszczędności w swoich budżetach i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie przasnyskim w tym roku dofinansowane zostaną aż 32 inwestycje, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 320 tys. zł.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla mieszkańców są te drobne inwestycje. Dzięki pomocy samorządu Mazowsza na terenie całego regionu powstają place zabaw, siłownie plenerowe czy remontowane są świetlice wiejskie – podkreśla radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski (sejmikowy klub PSL).

Dofinansowane zostały:

budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Gadomiec Chrzczany – 10 tys. zł;

remont sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Wielkiej – 10 tys. zł;

budowa placu zabaw w sołectwie Rzodkiewnica – 10 tys. zł;

rozbudowa placu zabaw w sołectwie Rycice – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stara Wieś – 10 tys. zł;

zakup wyposażenia i odnowienie powłok malarskich w świetlicy wiejskiej w sołectwie Raszujka – 10 tys. zł;

poprawa bezpieczeństwa i modernizacja świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa Borkowo Falenta – 10 tys. zł;

remont świetlicy wiejskiej w Olszewcu – 10 tys. zł;

remont altanki i ogrodzenia stawu wiejskiego w Pierzchałach – 10 tys. zł;

urządzenie miejsca rekreacji w sołectwie Górki – 10 tys. zł;

rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Dzielin – 10 tys. zł;

modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Bartołdy – 10 tys. zł;

modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzozowo Wielkie – 10 tys. zł;

montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowokrasne – 10 tys. zł;

montaż i wymiana oświetlenia ulicznego w sołectwie Milewo-Tabuły – 10 tys. zł;

modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kozin – 10 tys. zł;

modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kurowo – 10 tys. zł;

montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Ulatowo – Czerniaki – 10 tys. zł;

montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Borowe – Chrzczany – 10 tys. zł;

montaż solarnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Ostrowe – Stańczyki – 10 tys. zł;

montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabowo – Skorupki – 10 tys. zł;

montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Plewnik – 10 tys. zł;

wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gostkowie – 10 tys. zł;

zagospodarowanie terenu przy przystanku w Mirowie – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Cierpigórz – 10 tys. zł;

odnowa świetlicy wiejskiej w Lesznie – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia ulicznego w Górach Karwackich – 10 tys. zł;

zagospodarowanie placu wiejskiego w Dobrzankowie – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mchówko – 10 tys. zł;

rozbudowa placu zabaw w Obrębie – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Grabowo – 10 tys. zł;

budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Fijałkowo – 10 tys. zł.

Mazowsze dla sportu

Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 190 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł. W powiecie przasnyskim wsparcie w wysokości ponad 909 tys. zł otrzymało 5 inwestycji.

Dofinansowane zostały:

modernizacja bieżni okrężnej 400 m na Stadionie Miejskim w Chorzelach – 160 tys. zł;

budowa strefy aktywności fizycznej w Czernicach Borowych – 75 tys. zł;

rozwój infrastruktury sportowej poprzez wykonanie ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu – 210 tys. zł;

przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Olszewce – 300 tys. zł;

budowa ścianki wspinaczkowej w Bogatem – 163,7 tys. zł.

Mazowsze dla straży pożarnych

Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. W ramach naboru wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazło się wśród nich także 5 strażnic z powiatu przasnyskiego. Na ich remonty lub modernizacje samorząd województwa przeznaczył blisko 150 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

modernizacja strażnicy, gmina Krasne – 30 tys. zł;

remont strażnicy, gmina Przasnysz – 29,1 tys. zł;

modernizacja strażnicy, gmina Czernice Borowe – 30 tys. zł;

remont strażnicy, gmina Jednorożec – 30 tys. zł;

modernizacja strażnicy, gmina Krzynowłoga Mała – 30 tys. zł.

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej czy remonty strażnic. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich 13 ochotniczych straży pożarnych z powiatu przasnyskiego, na których wsparcie samorząd Mazowsza przeznaczy 220 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Czernice Borowe – 14,1 tys. zł;

sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Węgra – 4,4 tys. zł;

środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Pawłowo Kościelne – 1,4 tys. zł;

nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Jednorożec – 100 tys. zł;

nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Krasne – 80 tys. zł;

środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Mchowo – 2,9 tys. zł;

środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Obrąb – 2,7 tys. zł;

środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Bogate – 1,7 tys. zł;

środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Stara Krępa – 2,7 tys. zł;

środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Karwacz – 3,1 tys. zł;

środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Dobrzankowo – 2,5 tys. zł;

środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Szla – 3,2 tys. zł;

środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Gostkowo – 1,1 tys. zł.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w wysokości ponad 835,8 tys. zł otrzymają 2 projekty z powiatu przasnyskiego.

Dofinansowane zostały:

poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na ulicach osiedla Orlika w Przasnyszu – 390 tys. zł;

remont i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małowidzu – 445,8 tys. zł.

Mazowsze dla zabytków

W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie przasnyskim wsparcie w wysokości 100 tys. zł otrzymały dwie inwestycje.

Dofinansowane zostały:

remont (restauracja) w zakresie niezbędnych prac zabezpieczających Stadniny Koni Krasne – 40 tys. zł;

remont linii kolejowej wąskotorowej na odcinku Klewki – 60 tys. zł.