środa, 4 października, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Powiat Przasnyski przystąpił do Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza

 

Podczas sesji 23 lutego 2022 roku radni powiatowi podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Przasnyskiego do Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza, która skupia w swoich szeregach podmioty pragnące angażować się na rzecz rozwoju i promocji regionu. Starosta Krzysztof Bieńkowski liczy, że przystąpienie powiatu do organizacji ułatwi jej pozyskiwanie funduszy i wpłynie na promocję turystyki w powiecie przasnyskim.

Do Rady Powiatu Przasnyskiego wpłynęło pismo Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza, podpisane przez wiceprezesa Wojciecha Brzezińskiego (będącego jednocześnie wójtem gminy Czernice Borowe), z propozycją przystąpienia Powiatu Przasnyskiego do stowarzyszenia.
LOT PM jest organizacją działającą od 2004 roku, która liczy 20 członków, w tym 4 samorządy gminne: Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała, Grudusk i Opinogóra Górna.
Celem stowarzyszenia jest m.in. kreowanie i upowszechnianie w kraju i za granicą wizerunku Północnego Mazowsza jako regionu atrakcyjnego turystycznie.
LOT PM jest organizacją non profit. Osoby zaangażowane w działania stowarzyszenia są wolontariuszami; organizacja nie zatrudnia pracowników etatowych. Podstawą działania LOT PM są środki pozyskiwane w ramach aplikowanych wniosków o dofinansowanie. Dotychczas, do realizacji w 2022 roku złożono 6 wniosków opiewających na kwotę około 800 000,00 zł.
Wśród realizowanych przez LOT PM inicjatyw należy wyróżnić w szczególności:
– Aplikację mobilna „Panorama Północnego Mazowsza” – operacja dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego,
– Wirtualny spacer: „Panorama Powiatu Przasnyskiego”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 'Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dofinansowanie w kwocie 55 000,00 zł,
– Program Ochrona zabytków: Zadanie pn. Czernice Borowe, kolej wąskotorowa (z 1915 roku): I etap prac remontowo-konserwatorskich torowiska na odcinku Górki – Czernice Borowe dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu — dofinansowanie 180 000,00 zł,
– Impreza cykliczna: Rajd Gwiaździsty im. Zacheusza Nowowiejskiego,
– Impreza cykliczna: Korona Ziemi Przasnyskiej – cykl biegów w powiecie przasnyskim,
Oznakowanie szlaków kajakowych rzek: Omulew, Orzyc i Wida.
Roczna składka członkowska dla samorządów powyżej 20.000 mieszkańców, a do takich należy nasz powiat, wynosi 5 000, zaś wpisowe 300 zł. Wstępną deklarację o wstąpieniu do organizacji zgłosiło również Miasto Przasnysz, Gmina Przasnysz i Gmina Krasne.

IP, SPP