środa, 4 października, 2023
AktualnościAktualności z Przasnysza

Powiat Przasnyski zawarł umowy na obwody polne z Kołami Łowieckimi

W środę 30 marca 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu odbyło się podpisanie umów na dzierżawę obwodów łowieckich na kolejne 10 lat. Umowa związana z dzierżawą zawiera uregulowanie wszystkiego, co wiąże się z hodowlą, ochroną i pozyskiwaniem zwierzyny na terenie danego obwodu oraz kwestiami odszkodowań związanych ze stratami spowodowanymi przez zwierzynę łowną.
Zgodnie z prawem obwody łowieckie polne wydzierżawiają starostowie na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego.
Umowy podpisano z kilkunastoma kołami łowieckimi: KŁ Odyniec Nieporęt Przasnysz, WKŁ nr 190 Bażant Modlin, WKŁ nr 181 Wesoła, KŁ nr 2 Bażant, KŁ Echo Wielbark, KŁ Jednorożec Przasnysz, KŁ Zajęczy Trop Przasnysz, KŁ Jarząbek Warszawa, WKŁ nr 162 Warszawa, KŁ Oczeret Warszawa, KŁ Jeleń Przasnysz.
Przypomnijmy, że łowiectwo pełni niezwykle ważną funkcję w gospodarowaniu dziką zwierzyną w Polsce, myśliwi regulują populację zwierzyny bytującej w stanie dzikim. Celem łowiectwa jest: ochrona i zachowanie różnorodności populacji zwierząt łownych; ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny; uzyskiwania możliwie wysokiej kondycji osobniczej i liczebności populacyjnej poszczególnych gatunków przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego.
IP, SPP