piątek, 22 września, 2023
AktualnościAktualności z PrzasnyszaSzkoły

Powiat Przasnyski zdobył dofinansowanie na remont sali gimnastycznej w LO im. KEN w Przasnyszu

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy wyniki naboru w III edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dla samorządów popegeerowskich. W ramach najnowszego rozdania Powiat Przasnyski pozyskał 734,5 tys. zł na remont sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu.

W 5 na 7 gmin powiatu przasnyskiego funkcjonowały PGR-y, zlikwidowane po przemianach ustrojowych 1989 roku. Mieszkańcy tych miejscowości pozbawieni zostali systemowego wsparcia ze strony władz państwowych. Jednym z istotnych wyzwań stało się wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów popegeerowskich. Kiedy pojawiła się szansa na pozyskanie środków na realizację inwestycji dla samorządów popegeerowskich, starosta Krzysztof Bieńkowski postanowił zwiększyć szanse na sukces, składając wnioski do III edycji Polskiego Ładu. Powiat Przasnyski ubiegał się o środki na remont pomieszczenia sali gimnastycznej, będącej częścią Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu. Dzięki staraniom starosty Krzysztofa Bieńkowskiego oraz prawidłowo złożonemu wnioskowi o dofinansowanie, uczniowie szkoły zyskają odnowioną i przede wszystkim bezpieczniejszą salę przeznaczoną do zajęć wychowania fizycznego.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in. wymianę posadzki treningowej (obecnie podłoga sportowa o nawierzchni drewnianej jest mocno wyeksploatowana i częściowo uszkodzona), wymianę paneli ściennych i istniejącego oświetlenia na lampy energooszczędne typu LED. Przewidziano także naprawę powierzchni wszystkich ścian, wymianę mechanizmów ręcznych umożliwiających otwieranie okien z poziomu podłogi, wykonanie obudów grzejników o konstrukcji drewnianej oraz wyposażenie sali w niezbędny sprzęt sportowy do uprawiania piłki ręcznej, tenisa ziemnego i siatkówki. Inwestycja obejmie także naprawę nieszczelnego pokrycia dachowego i wymianę rynien wraz z obróbką blacharską.
Modernizacja sali sportowej polepszy ofertę edukacyjną szkoły oraz przywróci możliwość prowadzenia aktywności fizycznej w nowoczesnym obiekcie. Wyremontowana sala gimnastyczna przyczyni się do podniesienia kondycji fizycznej i psychicznej młodzieży, która ulega pogorszeniu w wyniku długotrwałego przebywania w domu i nauki zdalnej. Sala będzie dostępna i dostosowana dla uczniów ze szczególnymi potrzebami.
Inwestycja jest gotowa do realizacji. Powiat posiada dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wszelkie niezbędne uzgodnienia i zgłoszenia umożliwiające wykonanie remontu. Przewidywany termin zakończenia zadania to koniec sierpnia 2023 r., a jego szacunkowa wartość to 750.000,00 zł.

IP, SPP