poniedziałek, 4 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Praca Przewodniczącego Rady Powiatu to duże wyzwanie i ogromna odpowiedzialność

Z Pawłem Szczepkowskim, Przewodniczącym Rady Powiatu Przasnyskiego rozmawiamy o budżecie powiatu przasnyskiego na rok 2021. Poruszamy kwestie sprawowania funkcji zarówno radnego powiatowego jaki i przewodniczącego rady. Nasz rozmówca podsumowuje również połowę kadencji i opowiada o swoich działaniach w okręgu wyborczym, w którym został wybrany.
– Przewodniczący Rady Powiatu prowadzi posiedzenie radnych, a jak wyglądają inne obowiązki Przewodniczącego Rady Powiatu i  jak się Pan czuje w roli przewodniczącego?
– Praca Przewodniczącego Rady Powiatu to duże wyzwanie i ogromna odpowiedzialność. Przewodniczę 17 radnym, którzy są ambitni, doświadczeni  i bardzo zaangażowani w pracę w samorządzie. Nie jest to łatwe zadanie. Staram się wykonywać swoje obowiązki  należycie, odpowiadam  za zorganizowanie pracy rady oraz prowadzenie jej obrad tak by podczas nich radni mogli sprawnie, w atmosferze odpowiedzialności i poszanowania prawa podejmować decyzje służące dobru powiatu przasnyskiego. Tak jak już na wstępie Pan redaktor wspomniał praca przewodniczącego to nie tylko sprawne prowadzenie sesji rady powiatu. Przewodniczący oprócz tego ma w swoim zakresie obowiązków organizowanie pracy Rady i reprezentowanie Rady na zewnątrz.
Sesje, obrady, plan pracy i reprezentowanie Rady Powiatu to tylko część zadań podstawowych, które leżą w moim zakresie pracy. Bardzo ważnym jej aspektem jest inicjowanie działań, wnioskowanie, nadawanie twórczej atmosfery. Przewodniczący Rady Powiatu nie jest ciałem wykonawczym, nie może pewnych rzeczy sam zrobić, ciałem wykonawczym jest Zarząd Powiatu, na czele z jego przewodniczącym czyli starostą . Natomiast Rada, pełni funkcje uchwałodawcze, wnioskuje o podjęcie określonych działań oraz pełni funkcje kontrolną.
– Jak by Pan ocenił aktywność radnych i współpracę swoją z ugrupowaniami ?
– Oceniam ja bardzo dobrze. Opozycja najczęściej wykazuje się odpowiedzialnością. Czasami pojawiają się konflikty ale rozwiązujemy je podczas dyskusji na komisjach rady  powiatu. Najtrudniejsze sprawy dotyczących przyszłych decyzji inwestycyjnych podejmowane są bardzo często w drodze kompromisu. Najtrudniej na początku szła współpraca z partią, która przegrała wybory do rady powiatu i straciła władze w powiecie czyli przasnyskim PSL – em. Niektórym jej członkom trudno było się przyzwyczaić do bycia w opozycji ale myślę, że ten etap jest  już za nami i dalej będzie już tylko lepiej.
– Które dotychczas podejmowane uchwały przez radę w Pana ocenie były najważniejsze?
– Oczywiście najważniejsze było procedowanie uchwał budżetowych na 2019, 2020 i 2021 rok. Zaraz po rozpoczęciu kadencji należało zająć się budżetem. Początek nowej kadencji zbiegł się z terminem uchwalenia projektu  budżetu na 2019 r.,  który przygotował poprzedni Zarząd a za który my, wzięliśmy odpowiedzialność. To trochę tak, jak przysłowiowe  „wejście w nie swoje buty”, dlatego też w pierwszej kolejności skupiliśmy się na rozeznaniu sytuacji finansowej powiatu, która pozwoliła nam na  fachową ocenę ekonomicznych możliwości. Przyjęliśmy ten budżet gdyż był on bezpieczny dla przyszłości ekonomicznej i społecznej powiatu.
Dopiero Budżet na 2020 rok to budżet, przygotowany przez nas. Był  on bardzo ambitny. Ponad 100 milionów zł. przeznaczyliśmy w nim na inwestycje.
Obecnie najważniejszą uchwałą jest budżet powiatu przasnyskiego na 2021 rok.
– Skoro mowa o budżecie to jak ocenia Pan obecny budżet powiatu przasnyskiego?
– Rok 2021 jest szczególnym czasem i zarazem dramatycznym, bo upływa w cieniu pandemii i ograniczeń wywołanych przez COVID-19, które zmieniły o 180 stopni życie każdego z nas. Pandemia koronawirusa zakłóciła normalny bieg spraw i zweryfikowała wiele przedsięwzięć. Kryzys gospodarczy wywołany przez COVID-19 mocno naruszył również samorządowe budżety. W tej sytuacji jaką obecnie mamy budżet powiatu przasnyskiego na 2021 rok jest budżetem bardzo dobrym  Pomimo pandemii i częściowo zamrożonej gospodarki w pierwszym półroczu tego roku  – powiat z rządowym wsparciem zamierza  zrealizować  najważniejsze zadania i inwestycje zgodnie z harmonogramem.

– Nad czym istotnym dla powiatu i mieszkańców będziecie pracować do końca kadencji ?
– Priorytetem dla nas pozostaje zdrowie, oświata i infrastruktura drogowa. To są trzy nasze kotwice i na nich skupiamy się w tej kadencji. Wiele w tym względzie w ciągu  dwóch i pół roku rządów już osiągnęliśmy i  mam nadzieję, że przez kolejne lata jakie pozostały do następnych wyborów dużo jeszcze jesteśmy w stanie zmienić na  tym obszarze działania
– Chciałby Pan coś zmienić w pracy rady powiatu?
– Każdy z nas ślubował, że będzie sumiennie wykonywał swoje obowiązki. Wszystko dla pomyślności naszej małej ojczyzny i dobra obywateli, tworzących piękna wspólnotę samorządową. Dla mnie oznacza to że rada będzie wspierać starostę i Zarząd Powiatu, by ten mógł sprawnie i efektywnie realizować postanowienia rady. Wszystko w atmosferze wzajemnego szacunku, odpowiedzialności zgodnie z prawem i z oczekiwaniami społeczeństwa. Zdecydowanie też chciałbym otworzyć się na mieszkańców. Powiat nie funkcjonuje w oderwaniu od rzeczywistości, mamy obowiązek konsultacji społecznych.  Pragniemy służyć mieszkańcom i spełniać ich oczekiwania. Po to nas wybrano. Każde działanie podejmowane przez radnych powinno być szczegółowo  analizowane na posiedzeniach stałych komisji rady. Jestem przekonany, że pomimo różnych poglądów politycznych, uda nam się wspólnie osiągnąć porozumienie w kluczowych kwestiach związanych z rozwojem powiatu i dobrem jego mieszkańców. Liczę na kompromis i konstruktywne dialog. Liczę również na szeroką, otwartą rzetelną i jawną współpracę ze wszystkimi gminami powiatu przasnyskiego, które będziemy tak samo traktować przyjmując te same kryteria współpracy. Chcę, żeby gminy traktowały nas po partnersku, tylko wtedy uda nam się wiele osiągnąć. Mam nadzieję, że stworzymy dobry klimat do współpracy.
– Jako wybrany też radny, co chciałby Pan zrobić dla społeczności w tej kadencji?
– Przede wszystkim chciałbym aby powiat był zarządzany w sposób menadżerski. W mojej ocenie do 2018 roku nie było całościowej, spójnej długoterminowej wizji, wyznaczającej kierunki rozwoju.  Taką długoterminową wizję  rozwoju opracowaliśmy na początku kadencji jak przejęliśmy władzę w powiecie. Teraz jesteśmy na etapie  realizacji zaplanowanych działań istotnych z punktu widzenia mieszkańców właściwego funkcjonowania powiatu i jego rozwoju. Istotą tych działań jest podejmowanie zagadnień związanych z zaspokajaniem  potrzeb społecznych, gospodarczych i środowiskowych.
Przed nami stoją wyzwania infrastrukturalne, czyli dalsza przebudowa dróg powiatowych i dróg wojewódzkich nr 544 i 614. Inwestycje te należy dalej kontynuować aby mieszkańcy powiatu poruszali się dobrymi drogami. Umowy z wykonawcą na rozbudowę dróg wojewódzkich 544 Mława – Przasnysz – Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie oraz  drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele zostały już podpisane. Rozpoczyna się wiec  kolejny żmudny i ciężki etap szczegółowego projektowania i realizacji budowy. Kolejne inwestycje drogowe zaplanowane na 2021 r. w moim okręgu wyborczym to poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, przywrócenie standardów technicznych dróg powiatowych w ramach remontów. W ramach tych inwestycji zostanie wyremontowany w tym roku most na rzece Węgierce w miejscowości Obrąb wraz z 1 km drogi.
– Minęła połowa kadencji obecnej rady powiatu wiec jest to dobry czas na podsumowania. Co udało się Panu zrealizować w swoim okręgu wyborczym na przestrzeni tego 2,5 roku?
– Był to okres bardzo wytężonych działań zarówno dla Zarządu Powiatu Przasnyskiego, na czele którego stoi Starosta Pan Krzysztof Bieńkowski, jak i dla każdego z nas – członków rady. W tym miejscu, chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wspierają mnie w tej pracy. Myślę że połowa kadencji jest to dobry czas na posumowanie swoich działań na rzecz mieszkańców mojego okręgu czyli mieszkańców gmin Czernice Borowe, gminy wiejskiej Przasnysz i gminy Krasne. W związku z tym, że od prawie 20 lat jestem nauczycielem ZSP w Przasnyszu, sprawy Przasnysza i jego mieszkańców, były i są bliskie mojemu sercu. Dlatego, tak ważne jest dla mnie, podniesienie jakości kształcenia, poprzez rozwój infrastruktury szkół powiatowych. Szczególnych starań w tym względzie dołożyłem, aby nasz Zespół Szkół Powiatowych w Przasnyszu mógł prężnie się rozwijać i dorównać poziomem infrastruktury, innym szkołom położonym na terenie powiatu przasnyskiego.
W czasie tego okresu zabiegałem o pozyskanie środków finansowych na realizację następujących inwestycji przez Powiat Przasnyski na terenie mojego okręgu:
1. Gruntowny remont odcinka drogi powiatowej nr 3204W Czernice Borowe – Chrostowo Wielkie – Chrostowo Zalesie na odcinku o długości 2,429 km. Koszt remontu odcinka w/w drogi wyniósł 943 150,51 zł brutto;
2. Remont odcinka drogi powiatowej nr 2361W Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Olszewiec – Grójec – Klewki na odcinku o długości 8,011 km. Wykonano remont głównych skrzyżowań na których położono nową nawierzchnię, dokonano oświetlenia skrzyżowań, wycięto zakrzaczenia. Dodatkowo na tej drodze wykonano remont nawierzchni chodników. Koszt modernizacji drogi wyniósł – 609 979,51 zł brutto.
3. Przebudowa drogi nr DP 2361W Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Olszewiec – Grójec – Klewki. W ramach prac położono nową nawierzchnię ścieralną oraz uzupełniono pobocza i przeprowadzono renowację rowów na odcinku Obrąb – Olszewiec. Całkowity koszt inwestycji 1 129 490,55 zł brutto.
4. Przebudowa drogi nr DP 3229W Sierakowo – Przasnysz – Cierpigórz do drogi DW 544. W ramach tych prac położona została nowa nawierzchnia ścieralna jezdni, przeprowadzono renowację rowów. Całkowity koszt inwestycji – 253 111,86 zł brutto.
5. Pozyskanie środków finansowych z Ministerstwa Infrastruktury na przebudowę mostu w miejscowości Obrąb wraz z gruntowną przebudową 1 km drogi DP 2361W Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Olszewiec – Grójec – Obrąb – Klewki. Koszt planowanej inwestycji – 1 995 800 zł.
6. Wykonanie prac związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przywróceniem standardów technicznych na drodze powiatowej Olszewiec – Borkowo Falenta – Jastrzębiec – granica powiatu. W ramach tych prac wykonane zostało podcięcie korony drzew i wycinka pozostałych zakrzaczeń – koszt inwestycji ok. 40 000 zł
7. Przebudowa drogi powiatowej Mchowo – Kijewice. W ramach prac położono nową nawierzchnie jezdni, wybudowano pobocza oraz odbudowano część rowów. Wartość inwestycji – 694 683,83 zł brutto.
8. Przebudowa dróg w miejscowości Węgra – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatu przasnyskiego – 136 770,50 zł
9. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3231W Bogate – Gostkowo – wartość inwestycji 314 662,82 zł
10. Przebudowa drogi powiatowej Krasne – Mosaki na odcinku 2,53 km – wartość inwestycji 2 751 794,71 zł brutto.
11. Przebudowa drogi powiatowej 3206W Krasne – Romanowo – Maków Mazowiecki (ul. Mickiewicza w Krasnem) o długości 1,17 km – wartość inwestycji 979 832,46 złotych brutto.
12. Remont drogi powiatowej 1237W Ciechanów – Opinogóra – Zielona w miejscowości Zielona – wartość inwestycji 453 070,99 zł brutto.
13. Przebudowa drogi gminnej (ul. Kopernika) realizowana przez gminę Krasne przy wsparciu środków rządowych (ponad pół miliona zł) oraz pomocy finansowej Powiatu Przasnyskiego – 150 000 złotych.
14. Budowa chodników w miejscowości Czernice Borowe w ciągu dróg powiatowych ul. St. Wyspiańskiego i ul. Jasna w Czernicach Borowych – dotacja celowa – 60 tyś zł.
15. Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrze „Na straży bezpieczeństwa” – dotacja celowa 40 tyś zł.
16. Pozyskanie środków finansowych na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrze. Wartość samochodu to ponad 760.000 zł.
17. Pozyskanie środków finansowych na za zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie. 13 maja 2021 roku OSP Leszno otrzymało promesę na zakup samochodu .
18. Pozyskanie środków finansowych na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Żebry – Czernice Borowe – Klewki – Przasnysz – Karwacz. W ramach tych prac zostanie również wybudowana ścieżka rowerowa na odcinku Przasnysz- Klewki – Chojnowo – Czernice Borowe – Żebry. Całkowity koszt inwestycji – 69 276 604,13 zł
Łączna wartość pozyskanych środków na inwestycje na teren mojego okręgu wyborczego na przestrzeni 2,5 roku to prawie 81 milionów złotych.
Środki finansowe pozyskane na rozwój infrastruktury w Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu:
1. Remont pokrycia dachowego budynku ZSP w Przasnyszu przy ul. Sadowej 5: 223 698,26 zł
2. Zagospodarowanie terenu przy ZSP na ul. Mazowieckiej: 2 283 873,61 zł
3. Modernizacja sieci i przeniesienie węzła cieplnego w ZSP w Przasnyszu: 75 808,05 zł
4. Wymiana odcinków przyłącza cieplnego do budynku ZSP w Przasnyszu przy ul. Mazowieckiej 25: koszt 53 874,00 zł
5. Wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania po niskich parametrach w ZSP w Przasnyszu przy ul. Mazowieckiej 25: koszt 119 874,00 zł
6. Budowa Hali Sportowej z płytą lodowiska przy ZSP w Przasnyszu. Powiat Przasnyski uzyskał wsparcie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej, Ministerstwo Sportu, wartość: 13 183 428 zł, kwota dofinansowania: 3 213 200 zł, środki własne: 10 060 228 zł (inwestycja ta rozpoczęta została 18. 10.2018 r. )
7. Zniesienie współwłasności – Hala Sportowa przy ZSP w Przasnyszu: odkupiono od Miasta Przasnysz 50 procent udziałów w hali sportowej za 1 mln zł z przeznaczeniem na remont MDK w Przasnyszu
8. Termomodernizacja budynku ZSP w Przasnyszu przy ul. Mazowieckiej 25: w 2020 roku zrealizowano wydatki na inwentaryzację przyrodniczą, studium wykonalności projektu oraz dokumentację techniczną: 146 770 zł (planowany koszt inwestycji 5 700 111,88 zł)
9. Wyremontowano budynek i zakupiono nowy sprzęt do stacji diagnostycznej pojazdów przy ZSP w Przasnyszu w 2020 roku, koszt inwestycji to 200 000 zł;
10. Dwie nowe pracownie informatyczne w ZSP w Przasnyszu za 125 000 zł (2019 r.)
11. Budowa części hotelowej internatu przy ZSP w Przasnyszu za 1 616 330,62 zł, oczyszczenie elewacji budynku (2019 – 2020 r.)
12. Zagospodarowanie terenów zielonych przy ZSP w Przasnyszu z budżetu obywatelskiego – Projekt „Zielona Oaza” – całkowity koszt inwestycji 79 900 zł. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres lipiec- sierpień 2021roku.
13. Utworzenie nowej pracowni komputerowej w Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu – wartość inwestycji 48 000 zł
14. Zakup wyposażenia: ławki i krzesła do nowych klasopracowni w ZSP w Przasnyszu 30 000 zł (2019 r.)
15. Sprzęt audiowizualny do klasopracowni w ZSP przy ul. Sadowej
w Przasnyszu za 10 000 zł (2019 r.)
16. Zakup atlasu do ćwiczeń dla ZSP w Przasnyszu za 44 000 zł (2019 r.)
17. Zakup kotła do internatu przy ZSP w Przasnyszu w 2019 roku: 13 087,20 zł
18. W ramach monitoringu miejskiego wykonano punkt obserwacyjny na terenie Zespołu Szkół Powiatowych przy ul. Mazowieckiej w Przasnyszu – koszt dofinansowania powiatu 12 000 zł
19. Budowa basenu odkrytego przy ZSP w Przasnyszu. Inwestycja zaplanowana jest na czerwiec 2021 roku. Wartość inwestycji to ponad 3 miliony zł.
Łączna wartość inwestycji w Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu to prawie 20 milionów zł (w tym budowa lodowiska 13 mln zł).Realizacja powyższych inwestycji nie byłaby możliwa bez wzorowej współpracy wszystkich radnych koalicji PiS – PPP. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim radnym, wspierającym moją pracę w radzie a zwłaszcza radnym z naszego okręgu, którzy razem ze mną zabiegali o realizację tych inwestycji a mianowicie Pani Renacie Wenda oraz Panu Leszkowi Czarzastemu. Szczególne słowa podziękowania pragnę wyrazić pod adresem Pana Starosty Krzysztofa Bieńkowskiego wraz z całym Zarządem Powiatu za wsłuchanie się w potrzeby mieszkańców naszego powiatu.
– Jak ocenia Pan ocenia dotychczasową pracę starosty dla przasnyszan?
Pracę starosty Krzysztofa Bieńkowskiego  jak i całego Zarządu Powiatu oceniam bardzo dobrze. Zarówno Pan Krzysztof Bieńkowski  jak i pozostali członkowie Zarządu swoją pracę traktują nie jako rządzenie a jako służbę dla społeczeństwa a rozwój Powiatu Przasnyskiego starają się budować na zgodzie i kompromisie. Dzięki takiemu sposobowi sprawowania władzy Urząd stał się bardziej rozpoznawalny i otwarty na potrzeby mieszkańców. Gabinet starosty jest zawsze szeroko otwarty dla każdego mieszkańca powiatu.
– Co uważałby Pan za jego sukces, a co za porażkę?
– Na to pytanie można tak naprawdę dopiero odpowiedzieć po 5 latach jak będzie  kończyć się ta kadencja.
– W jakim miejscu widzi pan powiat za kilka lat?
– Wszyscy na co dzień obserwujemy jak powiat przasnyski pięknieje, jak zmienił się przez ostatnie lata. Jest to niewątpliwie zasługa obecnych władz powiatu jak i władz poprzednich kadencji. Jednak zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej jest procesem ciągłym. Nigdy nie można powiedzieć, że wszystko jest zrobione, że wszystkie potrzeby zostały zaspokojone. Każdy mieszkaniec w odpowiedzi na pytanie pani redaktor miałby inną odpowiedź. Na pewno wsłuchując się w głosy naszych mieszkańców będziemy wspólnie podejmować nowe wyzwania, które będą sprawiały że nasz powiat  przasnyski będzie jeszcze piękniejszy.
Obecnie pracujemy nad wizja rozwoju powiatu z uwzględnieniem dłuższej perspektywy czasowej. Wynika to z faktu że doskonale zdajemy sobie sprawę, że istotnych dla powiatu zmian nie da się przeprowadzić z dnia na dzień, że zmiany to proces rozłożony na linii czasu. W działania rozwojowe jako kluczowe zagadnienie chcemy wpisać współpracę z władzami poszczególnych gmin. Uznajemy że bez tego nie da się w sposób efektywny i skuteczny realizować wizji rozwojowych. Uważam, że za kilka lat powiat przasnyski będzie takim powiatem w którym nie będzie takiej sfery aktywności powiatu, w której nie doprowadzilibyśmy w ciągu tych lat do głębokiej  zmiany jakościowej.  Pragniemy  skupić się na człowieku i jego potrzebach a nie tylko na prawnie wytyczonych obszarach aktywności samorządu. W swoich decyzjach i działaniach zawsze chcemy stawiać człowieka na pierwszym miejscu, jego godność, rozwój, potrzeby i marzenia. I to jest nasze  największe marzenie do zrealizowania na niwie działalności publicznej. Żeby tak się stało to przez te  lata jakie jeszcze nam pozostały musimy dosłownie  stanąć na głowie żeby ożywić nasz powiat że  strony ekonomii i inwestycji. Musimy tak zintensyfikować działania aby po 5 latach rządzenia  można było powiedzieć że powiat przasnyski rozwija się prężnie i jest dobrym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej.
– Dziękuję za rozmowę
– Dziękuję również
Rozmawiał: WS