Prawie 3 miliony złotych na inwestycje. Wśród nich zakup wozu strażackiego dla OSP Leszno

fot
Gmina Przasnysz w roku 2021 zgodnie z uchwałą budżetową na realizację inwestycji zaplanowała przeznaczyć 2.734.128,50 złotych. powody do zadowolenia mogą mieć m.in. druhowie z Leszna, bowiem planowany jest zakup samochodu pożarniczego dla OSP Leszno o wartości 300 tysięcy złotych z czego połowa środków będzie pochodzić z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Planowane inwestycje to budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin etap I. Planowany koszt – 376.293,50 złotych, dochody własne – 200.000,00 zł. Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (drugi nabór) – 176.293,50 złotych. Remont nawierzchni drogi gminnej Szla-Osówiec Szlachecki. Planowany koszt – 250.000,00 zł. Dotacja ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 250.000,00 zł. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki. Planowany koszt – 357.044,00 zł. Dochody własne – 207.044,00 zł. Środki do pozyskania ujęte w planie wydatków – 150.000,00 zł. Przebudowa drogi gminnej nr 320634 od granicy gruntów Płoniawy-Sątrzaska-Krępa Stara. Planowany koszt – 194.099,00 zł. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 194.099,00 zł Remont nawierzchni drogi gminnej Mchówko-Bartniki. Planowany koszt – 200.000,00 zł. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 200.000,00 zł. Remont nawierzchni drogi gminnej Oględa-Zakocie. Planowany koszt – 200.000,00 zł. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 200.000,00 zł. Ważną inwestycją będzie przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Przasnysz. Planowany koszt – 435.000,00 zł. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 435.000,00 zł. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na potrzeby zwiększenia walorów turystycznych centrum miejscowości Golany. Planowany koszt – 77.518,00 zł. Dochody własne – 42.522,00 zł. Środki do pozyskania ujęte w planie wydatków – 34.996,00 zł. Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach szansą na promocję i rozwój turystyki obszarów LGD. Planowany koszt – 64.551,00 zł. Dochody własne – 32.736,00 zł. Środki do pozyskania ujęte w planie wydatków – 31.815.00 zł. Budowa ogrodzenia i uporządkowanie działek stanowiących mienie komunalne na terenie gminy Przasnysz. Planowany koszt – 60.000,00 zł. Dochody własne – 60.000,00 zł. Gmina Przasnysz planuje wykup gruntów. Koszt – 30.000,00 zł. Dochody własne – 30.000,00 zł. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Leszno. Planowany koszt – 150.000,00 zł. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 150.000,00 zł. Remont Oddziału Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bogatem. Planowany koszt – 170.000,00 zł. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 170.000,00 zł.. Uporządkowanie przestrzeni publicznej i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w miejscowości Bogate. Planowany koszt – 69.623,00 zł. Dochody własne – 40.036,00 zł.
Środki do pozyskania ujęte w planie wydatków – 29.587,00 zł. Przebudowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu miejscowości Bartniki. Planowany koszt – 100.000,00 zł. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 100.000,00 zł.

IP, UGP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *