środa, 4 października, 2023
AktualnościAktualności z Przasnysza

Przasnyska biblioteka otrzymała grant w wysokości 142 tysięcy 290 zł na przedsięwzięcie „Podróż bez barier”

Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu otrzymała grant w wysokości 142 tysiące 290 zł na przedsięwzięcie „Podróż bez barier” w projekcie „Kultura Bez Barier”.

 

Projekt jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut für Bildung und Kultur e.V. oraz Fundacją Kultury bez Barier, w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działania będą realizowane w latach 2022-2023. W roku 2022 zaplanowano szkolenia pracowników biblioteki z zakresu dostępności oferty instytucji dla osób ze szczególnymi potrzebami, a także prace związane z niwelowaniem barier w korzystaniu z naszych placówek (prace remontowe i zakup wyposażenia do Filii nr 1 na osiedlu Orlika oraz zakup tablic tyflograficznych, napisów barjlowskich, książek z dużą czcionką do biblioteki głównej). W roku 2023 zaprosimy mieszkańców Przasnysza na cykl wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (warsztaty, spotkania autorskie, koncerty).
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie wniosku oraz merytoryczną realizację przedsięwzięcia jest Karolina Śmiecińska – dział administracyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej.

IP, MBP