poniedziałek, 11 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z GminGaleriaWojsko

Regionalne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych [GALERIA]

1 marca 2021 roku w miejscowości Bogate-Gostkowo odbyły się regionalne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Do udziału w uroczystości zameldowali się ochoczo również żołnierze ze składu 2. Ośrodka Radioelektronicznego na czele z Dowódcą – płk dypl. Bogusławem Postekiem. Obchody rozpoczęła Msza św. w kościele pw. św. Anny w Bogatem, której przewodniczył ks. kan. Cezary Olzacki. Dalszy ciąg uroczystości odbył się pod pomnikiem poległych Żołnierzy Wyklętych w m. Gostkowo. Obecność przedstawicieli władz samorządowych wszystkich szczebli z terenu: gminy, miasta i powiatu przasnyskiego oraz przedstawicieli innych instytucji nadała uroczystości szczególny charakter. Tego dnia nie mogło zabraknąć również jednego z ostatnich świadków tamtych wydarzeń – por. Czesława Borkowskiego ps. Jastrząb, który udzielił zgromadzonym świadectwa okrucieństwa sowieckiego najeźdźcy. Płk Postek podsumowując wydarzenie stwierdził, że

-Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 3 lutego 2011 roku uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ten szczególny dzień jest wyrazem hołdu dla żołnierzy konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, a także za krew przelaną w obronie naszej Ojczyzny. Jest to święto upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. Fenomen powojennej konspiracji niepodległościowej polega m.in. na tym, że była ona – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej obcej władzy.Osobiście jestem niezwykle zaszczycony obecnością pana porucznika Czesława Borkowskiego, który w tym roku kończy 90 lat! Dziękuję za tę piękną i przynoszącą wiele refleksji lekcję historii. To dzięki takim ludziom, jak pan porucznik znaczącemu opóźnieniu uległy kolejne etapy utrwalania systemu komunistycznego.Jesteś dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej, życzę Ci mnóstwo zdrowia, zapewniając jednocześnie, że wojskowa rodzina z 2. Ośrodka Radioelektronicznego zawsze o Tobie pamięta.

IP, AM, Fot. M. Kowalewska