poniedziałek, 11 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Remont Stacji Uzdatniania Wody w Mchowie

Gmina Przasnysz wyłoniła firmę do przeprowadzenia prac remontowych na Stacji Uzdatniania Wody w Mchowie w ramach zadania inwestycyjnego „Remont Stacji Uzdatniania Wody w Mchowie – Etap I”.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Multifilters z Łodzi. Od 27 kwietnia 2021 roku prowadzone są prace remontowe, w zakres których wchodzą:
wymiana złóż filtracyjnych w 2 filtrach; wymiana automatycznych sterowników; wymiana orurowania kolumn filtracyjnych; wymiana instalacji podłączenia istniejących filtrów do rurociągów wody surowej i uzdatnionej; montaż ( 2 kompletów – dla każdego z dwóch filtrów) instalacji systemu regulacji przepływu złożony z:
rotametrów do pomiaru przepływu w trakcie regeneracji sytemu,zaworów grzybowych na zasileniu każdej kolumny filtracyjnej, manometrów na zasilaniu i odpływie każdej kolumny filtracyjnej.
Prowadzone prace mają przyczynić się do poprawy pracy SUW Mchowo, a tym samym jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi.

IP, UGP, Fot. UGP