poniedziałek, 4 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

„Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-line”

 

Fundacja Ekoostoja informuje, iż realizuje operację pn. mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie kompetencji pszczelarskich oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu ekonomicznego podejścia do pszczelarstwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.

Celem projektu jest:
– pozyskanie kompetencji pszczelarskich przez uczestników zamieszkujących na terenach wiejskich, wśród 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego;
– rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw proekologicznych, co pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój na wsi;
– powstanie nowych pasiek pszczelich i zwiększenie liczebności już istniejących w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół;
– zrealizowanie łącznie 200 szkoleń e-learningowych dla 200 uczestników.

Grupa docelowa to:
– osoby w wieku powyżej 18 lat,
– zamieszkujące na terenie 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego), na terenach wiejskich.

Miejsce realizacji to 3 województwa: województwo mazowieckie, województwo łódzkie, województwo śląskie.
Liczba osób: Grupę docelową stanowić będzie 200 osób z 3 wyżej wskazanych województw, w tym 80 osób z woj. mazowieckiego, oraz po 60 osób z woj. śląskiego i łódzkiego.

Tematyka Szkoleń
– Sprzedaż bezpośrednia produktów pszczelich
– Rolniczy handel detaliczny produktów pszczelich
– Ekonomiczne podejście do pszczelarstwa
Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: pszczelarstwo@ekoostoja.com lub wypełnić w formie on-line: https://ekoostoja.com/2021/06/29/formularz-zgloszeniowy/
Więcej informacji dotyczących projektu pod linkiem: https://ekoostoja.com/2021/06/29/rozpoczynamy-realizacje-projektu-rozwoj-pszczelarstwa-przy-wykorzystaniu-szkolen-on-line/ pod numerem telefonu: 782853257.

 

IP, UGCzB, Fot. UGCzB