sobota, 2 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

„Śpiesz­my się ko­chać lu­dzi tak szyb­ko od­cho­dzą […]”

„Śpiesz­my się ko­chać lu­dzi tak szyb­ko od­cho­dzą, zo­sta­ną po nich buty i te­le­fon głu­chy […]” – te słowa, odkąd zostały napisane przez śp. ks. Jana Twardowskiego, niemal zawsze towarzyszą nam w Dniach 1 Listopada oraz 2 Listopada. Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to wyjątkowy czas, kiedy szczególnie wspominamy naszych bliskich. W  przeciągu okresu roku ziemia przasnyska straciła wielu wspaniałych mieszkańców. Oto krótkie wspomnienia o nich….
Jarosław Falkowski był zaangażowany w życie swojej gminy. Był strażakiem ochotnikiem i członkiem Zarządu Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnem. Służba w straży była jego wielką pasją. Należał zawsze do najaktywniejszych rycerzy świętego Floriana. Był także lokalnym działaczem społecznym i politykiem. Był Przewodniczący Rady Gminy Krasne.
Maria Jadwiga Wysk, wieloletnia działaczka społeczna z Przasnysza. Miała 69 lat.  Była członkiem komisji rewizyjnej Federacji ROSA oraz członkinią Rady Seniorów. Należał również do Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Koła Przyjaciół Harcerstwa. Była też Wolontariuszką MOPS.
Krystyna Milczarek urodziła się w 1947 r. w Ludwigsburgu w rejencji Stuttgart. Dzieciństwo spędziła na wsi, w 1960 r. przyjechała na Śląsk, do Tarnowskich Gór. Ukończyła Seminarium Nauczycielskie, pracowała w przedszkolu i szkole. W 1993 r. wraz z mężem przeprowadziła się do Żyrardowa. Tam od 1996 r. brała udział w Żyrardowskich Warsztatach Literackich (później Żyrardowskie Wieczory Literackie).
Ojciec Tomasz Wójciak CP urodził się dnia 14 września 1966 r. w Raciążu. W 1985 roku wstąpił do postulatu Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (oo. Pasjonistów). Profesję wieczystą złożył 14 września 1991 r. i tego samego dnia przyjął święcenia diakonatu.
Ksiądz biskup Jan Stefan Gałecki urodził się 18 czerwca 1932 r. w Zalesiu koło Krasnego, miejscowości należącej do parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krasnem
Dzieciństwo miał trudne, gdyż przypadło ono na czas II wojny światowej i w związku z tym nie uczęszczał do szkoły. W czasie okupacji przez pełne 5 lat uczył go ojciec w domu, mimo groźby wywiezienia go do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1952 r. Jan Gałecki rozpoczął studia filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu, a potem teologię kontynuował w Gorzowie Wlkp.
Andrzej Kowalewski swoją karierę zawodową rozpoczął w Spółdzielni Mleczarskiej w Chorzelach. Następnie pracował w Urzędzie Miasta i Gminy Chorzele.
Zajmował się sprawami związanymi z rolnictwem, regulacją rzeki Orzyc i przekształcaniu gospodarstw. Zajmował również stanowisko najpierw obsługi Rady Gminy, a później Rady Miejskiej w Chorzelach.
Natomiast od 1998 roku aż do roku 2020 nieprzerwanie pełnił funkcję sekretarza Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach. Śp. Andrzeja Kowalkowskiego charakteryzowała niezwykła empatia do osób które miały z nim styczność podczas jego pracy zawodowej i społecznej. Był człowiekiem ciepłym, cierpliwym i oddanym ludziom oraz swojej pracy.
ks. prałat Tadeusz Niestępski (26 lipca 1930-19 lipca 2021), wieloletni proboszcz przasnyskiej fary. Przeżył 91 lat w tym 65 lat w kapłaństwie.
Wyświęcony na kapłana 11 lutego 1956 przez bpa płockiego Tadeusza Pawła Zakrzewskiego. W latach 1962-1967 proboszcz w Krzynowłodze Małej, następnie (do 1970) w Sannikach i Dzierzgowie (1970-1979).Od 1980 do 1997 proboszcz parafii św. Wojciecha w Przasnyszu. W 1997 przeszedł na emeryturę. Kanonik honorowy kapituły kolegiackiej pułtuskiej od 1997, w 2007 odznaczony godnością Kapelana Jego Świętobliwości. Kapelan Przasnyskiej Policji.
Stanisław Orzoł były naczelnik miasta i gminy Chorzele – Dla młodych będzie to postać praktycznie bezimienna. Starsze pokolenia jednak będą pamiętać, że Zmarły był częścią historii tego miasta. W latach 80. XX wieku Stanisław Orzoł był naczelnikiem miasta i gminy Chorzele. Przekładając to na język współczesny – burmistrzem miasta.
Irena Kamińska z domu Kołakowska w latach powojennych udzielała w gospodarstwie swoich rodziców Marianny i Bronisława Kołakowskich we wsi Osyski, obecnie gm. Opinogóra Górna pow. Ciechanów, pomocy kwaterującym żołnierzom Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. 25 lutego 1950 r. w zabudowaniach rodzinnych został zlikwidowany czteroosobowy patrol st. sierż. Ildefonsa Żbikowskiego ps.„Tygrys”.
Irena Traczyk ps. „Malina” z domu Balcerzak urodziła się 23 maja 1931 r. w Annopolu w patriotycznej, religijnej rodzinie. W 1949 roku została zaprzysiężona jako łączniczka i kwatermistrz, żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Przenoszenie  korespondencji, rozlepianie ulotek, zaopatrywanie  w żywność, czyste ubrania, a przede wszystkim w opatrunki i leki, ukrywanie w swoich zabudowaniach partyzantów lub broni było ryzykiem utraty majątku, zdrowia, a nawet życia. Stosowanie przez służby komunistyczne zbiorowej odpowiedzialności wobec całej rodziny było regułą.
Więcej we wtorkowym (2 listopada) wydaniu Kuriera Przasnyskiego. 
IP, AKP01
Fot. Archiwum Kurier Przasnyski