niedziela, 1 października, 2023
AktualnościAktualności z GminGaleria

Spotkanie burmistrz Beaty Szczepankowskiej oraz sołtysek, sołtysów i przewodniczącego samorządu mieszkańców Miasta Chorzele [ZDJĘCIA]

29 czerwca, odbyło się – z inicjatywy Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beaty Szczepankowskiej i przygotowane we współpracy z odpowiedzialną w Gminie m.in. za kontakty z sołtysami oraz radnymi Justyną Smolińską – kolejne, cykliczne i bardzo udane spotkanie z Sołtyskami i Sołtysami oraz przewodniczącym samorządu mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Chorzele. Bardzo dobra współpraca jest niezwykle istotna dla naszych mieszkańców.

Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej w budynku Edukacyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Zdziwóju Starym i było połączone z jego zwiedzaniem. Po obiekcie gości oprowadzały: Pani Elżbieta Sternal – rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej oraz Pani Karolina Domżalska menedżer ds. Strategii. Piękny, nowoczesny i funkcjonalny obiekt już przyczynia się do aktywizacji lokalnej i nie tylko społeczności, rozwoju i nowych perspektyw zarówno dla Gminy Chorzele, Powiatu Przasnyskiego, jak też regionu.
Sołtysi mogli obejrzeć część z pokojami mieszkalnymi, biurami, zapleczem kuchennym, jadalnią czy pralnią oraz część rekreacyjną z miejscem wypoczynkowym i wielofunkcyjnym boiskiem.
Na spotkaniu omówiono najważniejsze bieżące sprawy dotyczące m.in. kończącego się terminu na składanie deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw, czy zaawansowanie prac przy inwestycjach realizowanych w Gminie.
Sołtysi zostali poinformowani również o planowanych konsultacjach społecznych dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości (rodzaju miejscowości) oraz określenia wzoru kart konsultacyjnych. Informacji na poszczególne tematy i odpowiedzi na pytania udzielali oprócz burmistrz Beaty Szczepankowskiej, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Chorzele: Łukasz Gołaś, Tadeusz Topa i Rafał Gotowiec – Sekretarz MiG Chorzele.
Burmistrz podziękowała za bardzo dobrą współpracę, przekazywanie informacji mieszkańcom, trud i zaangażowanie, a także wrażliwość i otwartość na potrzeby innych.
– Bardzo się cieszę, że razem, z szacunkiem i harmonijnie działamy na rzecz każdej wioski, sołectwa, miasta i całej Gminy. Czujemy wzajemne wsparcie, a tego oczekują od nas mieszkańcy. Wspólnie staramy się rozwiązywać problemy, a także rozwijać naszą Gminę – informuje burmistrz Beata Szczepankowska.

IP, UMiGCh