sobota, 9 grudnia, 2023
Aktualności

Spotkanie burmistrz Beaty Szczepankowskiej z sołtysami i przewodniczącym samorządu mieszkańców miasta Chorzele

25 czerwca, z inicjatywy burmistrz Beaty Szczepankowskiej odbyły się kolejne, cykliczne spotkania z sołtysami. Spotkania były konieczne jeszcze w czerwcu, ponieważ realizacja części z omawianych spraw rozpocznie się już w lipcu. Sołtysi oraz mieszkańcy muszą więc otrzymać niezbędne informacje.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem wszystkich zgromadzonych przez burmistrz Beatę Szczepankowską i wiceburmistrz Reginę Grzelak. Omówiono sprawy dotyczące m.in.: Narodowego Spisu Powszechnego 2021, programu pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, szczegółowej inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Chorzele, programu pn. „Czyste Powietrze”. Ponadto przedstawiono informację z bieżącej działalności Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele oraz zapoznano z zasadami działania funduszu sołeckiego.
‼️Informacje, które zostały przedstawione będziemy szczegółowo publikować w kolejnych artykułach.
Na spotkaniach kompleksowo przedstawiono sprawy dotyczące Funduszu Soleckiego i zasadny jego funkcjonowania. Fundusz sołecki to duże wyzwanie finansowe dla budżetu Gminy, bo jest to kwota około 1 miliona złotych, a także odpowiedzialność i praca, którą w przypadku udziału w nim muszą wykonać sołtysi, sołtyski, rady sołeckie oraz przewodniczący samorządu z samorządem we współpracy z burmistrzem i urzędem. Wszyscy otrzymali kompleksowe informacje i pakiety materiałów oraz zostali zapewnieni, że w przypadku chęci skorzystania z niego burmistrz i urzędnicy udzielą wszechstronnej pomocy. Przedstawiono harmonogram działania i sposób postępowania przy ewentualnej realizacji Funduszu, zarówno od strony sołectwa, jak też burmistrza i Urzędu Miasta i Gminy.
Omówiono również bieżące sprawy, realizowane inwestycje, sytuację Miasta i Gminy oraz przyjęto wnioski uczestników.
Burmistrz podziękowała za bardzo dobrą współpracę, przekazywanie informacji mieszkańcom, trud i zaangażowanie, a także wrażliwość i otwartość na potrzeby innych.
– Bardzo się cieszę, że razem, z szacunkiem i harmonijnie działamy na rzecz każdej wioski, sołectwa, miasta i całej Gminy. Czujemy wzajemne wsparcie, a tego oczekują od nas mieszkańcy. Wspólnie staramy się rozwiązywać problemy, a także rozwijać naszą Gminę – informuje burmistrz Beata Szczepankowska.
Informacji i odpowiedzi na poszczególne tematy udzielali oprócz burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beaty Szczepankowskiej oraz wiceburmistrz Reginy Grzelak i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy: Rafał Gotowiec, Justyna Smolińska, Anna Paras, Łukasz Gołaś, Izabela Purzycka, Karolina Rybińska i Sławomir Czaplicki.