środa, 4 października, 2023
AktualnościAktualności z GminGaleria

Spotkanie organizacji pozarządowych z gminy Jednorożec z zespołem Klęcinianki [ZDJĘCIA]

Klęcinianki, czyli (jedyny) zespół kurpiowski działający na Pomorzu od lat 70. XX w., w dniach 29 czerwca – 1 lipca po raz pierwszy odwiedził Kurpie. Część jego założycielek to kobiety, które po II wojnie światowej wyemigrowały z gminy Jednorożec i Baranowo. Do dziś w zespole występują osoby pochodzące z gminy Jednorożec lub związane więzami pokrewieństwa z osobami z zachodniej Kurpiowszczyzny.

Na spotkaniu z „Klęciniankami” pojawiły się przedstawicielki i przedstawiciele na-stępujących organizacji: KGW z Bud Rządowych, SKGW „Kalina” z Jednorożca, KGW z Jednorożca, Klub Seniora „Złocień” z Jednorożca, KGW „Jasie” z Małowidza, KGW „Olszewiacy” z Olszewki, KGW z Ulatowa-Pogorzeli, Kółko Rolnicze „Posilenie” z Drążdżewa Nowego, Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej” i KGW „Żelaźnianki to Kurpianki” z Żelaznej Rządowej. Zespół „Klęcinianki” przywitał zgromadzonych ze śpiewem na ustach i po przełamaniu pierwszych lodów i zapoznaniu się zaczęła się biesiada. Nie zabrakło przysmaków przygotowanych przez poszczególne koła – każde miało wkład w imprezę, za co serdecznie dziękujemy! Były momenty wzruszeń, wspólnego śpiewu, spotkań po latach, znajdowania powiązań rodzinnych i oglądania archiwalnych zdjęć. Były przemówienia, podziękowania i toasty za zdrowie zgromadzonych, była wymiana prezentów, pamiątkowe fotografie i nagrania. Spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń, wspomnień i wspólnych działań. Uświadomiło nam nie tylko potrzebę utrzymywania relacji między wspólnotą gminy Jednorożec i zespołem „Klęcinianki”, ale też pomiędzy nami – organizacjami działającymi na terenie gminy Jednorożec. Bądźcie pewni, że to nie ostatnie tego typu wydarzenie!
– Serdecznie dziękuję każdej osobie, która była z nami 30 czerwca w Żelaznej Rządowej. Jestem wzruszona i szczęśliwa, że udało się to zrobić. Dziękuję Małgorzacie Makowskiej za współdziałanie, a Katarzynie Goś-Wildze za piękną fotorelację dostępną na Facebooku SPZJ. Dziękuję Marioli Bruździak z KGW w Żelaznej Rządowej za koordynację przyjęcia gości i gościń, a wszystkim przedstawicielom i przedstawicielkom organizacji za współpracę przy przygotowaniu poczęstunku, obecność i zabawę.

Maria Weronika Kmoch

Fot. Katarzyna Goś-Wilga