środa, 4 października, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Spotkanie oświatowe podsumowujące rok szkolny w Mieście i Gminie Chorzele

Z okazji zakończenia roku szkolnego, Dyrektorzy szkół podstawowych i placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Chorzele wraz z przedstawicielami społeczności szkolnej, złożyli serdeczne podziękowania na ręce burmistrz Beaty Szczepankowskiej za życzliwość, współpracę i wsparcie w roku szkolnym 2021/2022.

Dyrektorzy podziękowali za otwarte serce na potrzeby, za wsparcie i obecność w chwilach zmagań z codziennością, za bezinteresowne poświęcenie i oddanie oraz podejmowanie trudnych działań dla dobra innych.
Słowa wdzięczności otrzymali również Regina Grzelak Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, Sławomir Czaplicki Dyrektor Wydziału Oświaty i Promocji oraz Izabela Jurczewska Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Promocji.
Życzenia i słowa uznania od całej społeczności złożyli przedstawiciele następujących szkół i placówek oświatowych: PSP w Pościeniu Wsi, PSP w Krzynowłodze Wielkiej, PSP im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie, PSP nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach, PSP nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach, PSP im. Bolesława Chrobrego w Zarębach, PSP w Krukowie, Przedszkola Samorządowego w Chorzelach oraz Miejskiego Zespołu Placówek Opieki nad Dziećmi w Gminie Chorzele.
Burmistrz Beata Szczepankowska również skierowała słowa wdzięczności i podziękowania w stronę wszystkich dyrektorów:
– W tym wyjątkowym dniu pragnę podziękować Państwu za całoroczną bardzo dobrą współpracę. Nie był to łatwy rok. Rozpoczynaliśmy go walcząc z kolejną falą pandemii Covid-19, a kiedy wydawało się, że wracamy do normalności, poczucie strachu i niepewności wywołały w nas wydarzenie ostatnich miesięcy i wojna w Ukrainie.
Dziękuje Państwu, że pomimo wielu przeciwności, w tym trudnym czasie, z zaangażowaniem i troską tworzyliście w szkołach wspaniałą wspierającą się wspólnotę, że przekazaliście uczniom piękne wartości takie jak miłość do Ojczyzny, szacunek do drugiego człowieka, poczucie więzi z tradycją, wrażliwość na potrzeby innych i niesienie pomocy potrzebującym i w pełni spełniacie misję edukacji i rozwoju dzieci.

IP, UMiGCh