niedziela, 3 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z PrzasnyszaWojsko

Szkolenie klas Mundurowych w 2. Ośrodku Radioelektronicznym

Miesiąc maj to jak co roku w 2. Ośrodku Radioelektronicznym szczególnie wytężony czas. Oprócz realizowanego przez wydzielone siły Ośrodka szkolenia poligonowego poszczególni instruktorzy zaangażowani byli również w szkolenie klas mundurowych.

– Długofalowa współpraca z placówkami oświatowymi realizowana jest w formie wsparcia pozafinansowego, czyli dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego oraz udziału instruktorów wojskowych w prowadzeniu zajęć. Szkolenia organizowane raz w miesiącu w tzw. Wojskowe Dni Szkoleniowe mają jedno bardzo ważne zadanie, dać zastrzyk wiedzy i procedur działania niezbędnych na obranej przez tych młodych ludzi ścieżce związanej z wojskowością. Wsparcie udzielane przez Ośrodek w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego ma za zadanie wpajanie struktur dowodzenia, wypracowanie odpowiednich umiejętności i nawyków, a także integrację wewnątrzklasową. To ważne, bo dla wielu służba przygotowawcza staje się kolejnym krokiem na drodze do armii.”- podsumował szkolenie Dowódca 2. Ośrodka Radioelektronicznego – płk dypl. Bogusław Postek

Szczególne zaangażowanie uczniów klas o profilu wojskowym tym razem skupione było na pracy z mapą, szkoleniu medycznym oraz zagadnieniom z zakresu terenoznawstwa. Co najbardziej cieszy, uczniowie żywiołowo komentowali, zgłaszali pytania i propozycje kolejnych tematów.

IP, AM