piątek, 8 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Termomodernizacja części budynków szkół podstawowych w Nowej Krępie i Bogatem oraz świetlic wiejskich w Szli i Bartnikach

 

Dzięki wsparciu unijnemu termomodernizację przejdą: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem, Szkoła Podstawowa im. Mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie, świetlica wiejska w Bartnikach i świetlica wiejska w Szli.

W ramach inwestycji w świetlicy w Bartnikach wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, a strop i ściany zostaną docieplone. Poza tym zamontowane zostaną nowy dach oraz nowa instalacja centralnego ogrzewania z kotłownią gazową. Z kolei w budynku szkoły w Bogatem m.in. docieplone zostaną ściany, wymienione okna i drzwi, a system centralnego ogrzewania przejdzie modernizację polegającą na wymianie kotła węglowego na kocioł pelletowy. Podobne prace prowadzone będą w budynku szkoły w Nowej Krępie, gdzie docieplone zostaną dach, strop, podłogi czy ściany. Zmodernizowany zostanie także system ogrzewania oraz zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Natomiast prace prowadzone w świetlicy wiejskiej w Szli obejmą docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie posadzek, modernizację systemu grzewczego i ciepłej wody oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.
Dzięki termomodernizacji części budynków szkół i świetlic w gminie Przasnysz nastąpi poprawa warunków zarówno dla dzieci, jak i mieszkańców korzystających z usług edukacyjnych czy rekreacyjnych. Zastosowanie paneli fotowoltaicznych pozwoli na obniżenie kosztów zużywanej energii i korzystnie wpłynie na środowisko.
Całkowita wartość projektu: 3 212 438,68 zł. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 759 804,29 zł

 

IP, UWM