środa, 4 października, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Trwa procedura przetargowa na budowę drogi w Chorzelach – ulicy Grunwaldzkiej

24 marca, odbyło się otwarcie ofert na zadanie pn. „Budowa drogi gm. w miejscowości Chorzele wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia drogowego i przyłączy wodociągowych” – osiedle przy ulicy Grunwaldzkiej. Wpłynęły dwie oferty. Aktualnie trwa weryfikacja i ocena ofert.

 

Na realizację ww. inwestycji burmistrz Beata Szczepankowska pozyskała 2 590 609,99 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Zadanie będzie polegało na budowie nawierzchni jezdni z kostki betonowej wraz poboczami i zjazdami do posesji oraz ciągiem pieszo-rowerowym z kostki betonowej. Projekt obejmuje także wykonanie wyniesionego przejścia pieszo-rowerowego, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie trzech przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego LED oraz włączenie modernizowanej drogi do drogi krajowej nr 57.

IP, UMiGCh