poniedziałek, 4 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Trwają przygotowania do odbioru częściowego nr 2 – rozbudowy drogi gminnej Gadomiec Chrzczany – Gadomiec Miłocięta

Nowa droga Gadomiec Chrzczany – Gadomiec Miłocięta to ponad 2 kilometrowy odcinek, na budowę którego burmistrz Beata Szczepankowska pozyskała ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych z Funduszu Dróg Samorządowych, a Rada Miejska na wniosek burmistrz zabezpieczyła wkład własny.

Mieszkańcy mogą już korzystać z bardzo dobrej jakości drogi z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 metra na całym odcinku, ze zjazdami do posesji oraz chodnikami z kostki o szerokości 2 metrów. Odwodnienie zapewnią rowy drogowe. Zabezpieczono także kolidujące urządzenia uzbrojenia terenu znajdujace się w obrębie pasa drogowego.
Ta droga to pierwszy etap, zaplanowanego przez Gminę do przebudowy układu komunikacyjnego o długości ponad 5 kilometrów, w skład którego wchodzą ponadto odcinki dróg gminnych relacji: Krzynowłoga Wielka – Dąbrowa – Łazy oraz Bogdany Wielkie – Rapaty Sulimy – Łazy.

IP, UMiGCh, Fot. UMiGCh