niedziela, 3 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z Gmin

Ulica Zuzanny w Chorzelach zostanie oświetlona

 

9 listopada, Gmina Chorzele podpisała umowę dotyczącą realizacji inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Zuzanny w Chorzelach, gmina Chorzele”.

W ramach inwestycji wykonane zostaną: roboty pomiarowe i przygotowawcze, wykonanie wykopu uziomu poziomego z bednarki ocynkowanej o długości 299,00 m (z zapasem 318,00 m), ułożenie linii kablowej długości 299,00 m ( z zapasem kabla 318,00 m) oraz rur osłonowych w zakresie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą, w obrębie zbliżeń do istniejącej infrastruktury oraz pod jezdnią ulicy Zuzanny w Chorzelach. Prace obejmą też: montaż 10 szt. fundamentów, 10 szt. słupów stalowych ocynkowanych o wysokości 7 m, 10 szt. wysięgników i 10 szt. opraw oświetleniowych LED.
Inwestycja zostanie zrealizowana do końca roku 2021 r., a jej koszt wyniesie 75 168,50 zł brutto. Środki pochodzić będą z budżetu Gminy.

IP, UMiGCh
Fot. UMiGCh