niedziela, 3 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z GminGaleria

Uroczyste otwarcie wyremontowanej drogi powiatowej w gminie Krzynowłoga Mała [GALERIA]

Powiat Przasnyski dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym systematycznie dba o rozwój dróg powiatowych we wszystkich gminach na terenie całego powiatu. Przekonali się o tym ostatnio mieszkańcy gminy Krzynowłoga Mała, którzy widzą realne zmiany w swojej okolicy.
Powiat inwestuje w poprawę bezpieczeństwa na drogach, o czym świadczy m.in. remont odcinka blisko 1,5 km drogi powiatowej nr 3218W Bystre Kurzyny – Krzynowłoga Wielka na granicy gmin Krzynowłoga Mała i Chorzele.
– Jako radny powiatowy z Gminy Krzynowłoga Mała osobiście zabiegałem o modernizację tego odcinka drogi, który jest ważnym szlakiem komunikacyjnym – powiedział Paweł Mostowy Etatowy Członek Zarządu Powiatu Przasnyskiego. – Mieszkańcy wielokrotnie sygnalizowali mi konieczność wyremontowania tej trasy, dlatego cieszę się, że udało się wpisać tę inwestycję do budżetu Powiatu. Jest to kolejny wyremontowany odcinek prowadzący do samej Krzynowłogi Wielkiej, a więc staramy się robić coś, aby to miało ciąg, było systematyczne, aby jakość życia na terenach wiejskich się poprawiała. Podejmujemy działania, aby na terenie gminy Krzynowłoga Mała powstawały nowe odcinki, aby drogi były remontowane. Do tej pory były one dość mocno zaniedbane, dlatego tym bardziej cieszy, że został przeprowadzony remont tej drogi – podsumował Paweł Mostowy podczas uroczystego otwarcia wyremontowanego odcinka drogi powiatowej, w którym uczestniczyli również : Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski, Wójt Gminy Krzynowłoga Mała Jerzy Humięcki, Członek Zarządu Powiatu Pani Renata Wenda, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Pióro wraz ze współpracownikami oraz mieszkańcy.
Remont odcinka obejmował:
– wylanie warstw nowej nawierzchni jezdni,
– doświetlenie skrzyżowania za pomocą lampy fotowoltaicznej,
– wymianę oznakowania pionowego,
– uzupełnienie poboczy po obu stronach kruszywem łamanym,
– renowację przydrożnych rowów,
– wycinkę krzewów.
Zadanie zrealizowano przy udziale środków własnych Powiatu Przasnyskiego oraz środków pochodzących z Budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych). Wartość robót budowlanych odcinka o którym mowa wyniosła 505 282,63 zł brutto. Wysokość dofinansowania stanowi 70% kosztów kwalifikowanych.
Wykonawcą robót budowlanych była firma: STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa.
IP, SPP