poniedziałek, 4 grudnia, 2023
AktualnościAktualności z PrzasnyszaWojsko

Wcielenie ochotników w ramach VIII turnusu służby przygotowawczej [ZDJĘCIA]

28 ochotników po pozytywnym zaliczeniu procesu wcielenia, które miało miejsce 2 sierpnia w 2. Ośrodku Radioelektronicznym, rozpoczęło szkolenie podstawowe w ramach VIII turnusu służby przygotowawczej realizowanej na potrzeby korpusu szeregowych zawodowych.

Intensywny okres nauki, który czeka elewów pozwoli poznać im podstawy rzemiosła wojskowego. W ramach czterotygodniowego procesu szkolenia poznają elementarne zasad działań bojowych w różnych warunkach terenowych, musztry indywidualnej i zespołowej oraz budowy i obsługi broni. Odbędą także szereg ćwiczeń przygotowawczych oraz strzelań z broni etatowej. Zwieńczeniem blisko miesięcznego okresu szkolenia będzie złożenie uroczystego ślubowania Roty Przysięgi Wojskowej na Sztandar 2. Przasnyskiego Ośrodka Radioelektronicznego.

Służba przygotowawcza jest jedną z ochotniczych form służby wojskowej. Służbę tą mogą pełnić ochotnicy posiadający obywatelstwo polskie, ukończone 18 lat życia, niekarani sądownie oraz posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej.

IP, WK, fot. D. Bojarska